KNIPKAARTKOOR

Activiteiten

Haarlem, 27 december 2017

PERSBERICHT

KNIPKAARTKOOR IN HET NIEUWE JAAR

Zondag 7 januari a.s. kan er weer gezongen worden bij het Knipkaartkoor

van Leny van Schaik van 12.00 tot 13.30 uur.

Iedere zangliefhebber

van 12 tot 100 jaar is welkom.

Naast het zingen van gevarieerd repertoire, wordt aandacht besteed aan stemvorming.

Knipkaarten à € 30,- voor vijf keer zingen zijn een half uur voor aanvang aan de zaal verkrijgbaar.

Gebouw Zang & Vriendschap,

Jansstraat 74, Haarlem.

Inlichtingen Maria Benerink 023-5312396.

leny.van.schaik@12move.nl

advertentie