Met een lans in de hand en met een brandend Haarlem op de achtergrond, trekt de Haarlemse stadsheldin Kenau Simonsdochter Hasselaar ten strijde tegen de Spanjaarden.
Met een lans in de hand en met een brandend Haarlem op de achtergrond, trekt de Haarlemse stadsheldin Kenau Simonsdochter Hasselaar ten strijde tegen de Spanjaarden. Eigen Foto

Haarlem viert ‘450 jaar beleg van Haarlem’ met tal van activiteiten

Activiteiten

HAARLEM In 2022 is het 450 jaar geleden dat het beleg van Haarlem plaatsvond. De gemeente Haarlem schenkt hier ruimschoots aandacht aan, onder andere met een aantal tentoonstellingen, waaronder een in Museum Haarlem rondom Kenau en een in het Noord-Hollands Archief rondom Willem van Oranje. Naast de tentoonstellingen komt er ook een symposium over verdraagzaamheid, met name over de actualiteit van dat thema. 

GEBOORTE VAN NEDERLAND Burgemeester Wienen lichtte donderdag in het vragenuur van de raad vast een tipje van de sluier op over de activiteiten die volgend jaar gaan plaatsvinden in Haarlem. Hij liet daarbij weten dat er niet alleen activiteiten zijn rondom het beleg van Haarlem, maar ook rondom ‘1572 geboorte van Nederland’. Daar wordt volgend jaar door het hele land aandacht aan besteed. Daarnaast wordt in Haarlem ook de vijfhonderdste geboortedag van Coornhert herdacht. Wienen: “Coornhert was een belangrijke figuur en daarvoor worden in Haarlem heel veel activiteiten opgezet. Om zijn geboortedag luister bij te zetten, maar ook om de betekenis van zijn denken voor deze tijd te laten zien. Haarlem speelt een hoofdrol in die herdenking. Coornhert was tot 1568 secretaris van de stad Haarlem, is daarna vluchteling geweest en weer teruggekomen. Veel van de activiteiten die volgend jaar georganiseerd worden hebben dus een bredere context dan het beleg van Haarlem”. 

Raadslid Louise van Zetten van Hart voor Haarlem wilde graag van burgemeester Wienen weten in hoeverre de organisatie van de activiteiten afkomstig is uit de orthodox-gereformeerde hoek. “Het is lastig om op manier los te komen van een herdenking oude stijl, met andere woorden: het was vooral een godsdienstoorlog”, zo stelde ze. Wienen liet Van Zetten echter weten dat de organisatie van een divers pluimage is. “Er doen veertig plaatsen mee aan de activiteiten rondom het thema ‘1572 geboorte van Nederland’, in alle delen van het land met diverse achtergronden. De bestuurders achter de activiteiten zijn zeven burgemeesters met diverse achtergronden en levensovertuigingen. Het is dus zeker geen orthodox-gereformeerde club. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de Nederlandse opstand benaderd wordt met de inzichten zoals die op dit moment bestaan. Het was een opstand waarbij vele motieven een rol speelden, waaronder geografische perspectieven. Wat in het ene deel van Nederland iets fantastisch was, was in een ander deel van Nederland een drama. Al die diversiteit proberen we tot zijn recht te laten komen binnen een aantal thema’s als vrijheid, verdraagzaamheid en verscheidenheid”.  

BELEG VAN HAARLEM Het Beleg van Haarlem begon 3 december 1572 met een brief van stadhouder Bossu en Fadrique Álvarez de Toledo (in de Nederlandse literatuur beter bekend als Don Frederik), zoon van de gevreesde hertog van Alva, aan de bevolking van Haarlem met het verzoek zich over te geven. Op de weigering volgde een ruim zeven maanden durende belegering die eindigde op 13 juli 1573 toen de stad zich overgaf, waarna enkele duizenden soldaten en burgers werden geëxecuteerd. Het beleg geldt als een van de meest beruchte gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog.

advertentie