Afbeelding
Eric Hoenson

Panelgesprek over Haarlemse wooncrisis in De Pletterij

Activiteiten

HAARLEM ‘Wie kan er nog wonen in de stad?’ Deze vraag staat centraal tijdens het door Woonoproer georganiseerde panelgesprek in de Pletterij (Lange Herenvest 122) op dinsdag 28 juni. Deze bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, is de eerste in een serie panelgesprekken over de wooncrisis in Haarlem. 

“Na onze demonstratie eind februari merkten we dat er in Haarlem ten opzichte van andere steden nog weinig openbare discussies zijn gevoerd over de oorzaken en oplossingen voor de wooncrisis”, aldus Yulia van Woonoproer. “Dat is waarom we een reeks panelgesprekken in de pletterij organiseren: om aandacht te besteden aan verschillende aspecten van de wooncrisis en te leren van de kennis die is opgedaan door mensen die al jaren strijden voor beter woonbeleid.” 

Voor het panelgesprek van komende dinsdag zal onder andere Tayfun Balçik, oprichter van Nieuw-West in Verzet aanschuiven. Tayfun is één van de meest prominente personen binnen het woonactivisme van vandaag de dag. Zijn actiegroep strijdt tegen de toenemende gentrificatie in Amsterdam Nieuw-West en richt daarbij hun peilen op woningcorporaties en de gemeente, die tegenwoordig vooral de belangen van kapitaalkrachtige Amsterdammers lijken te behartigen. Naast Balçik schuiven Nina Hosseini (Woonoproer), Eddy Bellwinkel (Stichting Steunpunt) en Bo Salomons (Bond Precaire Woonvormen Leiden) aan. 

“Het lijkt erop dat in Haarlem het debat over het bereiken van een rechtvaardig woonbeleid tien jaar achterloopt op dat in veel andere steden. We willen Haarlemmers daarom tijdens het eerste programma inspireren met de successen van activisten uit andere steden”, legt Brecht, Woonoproer-organisator en moderator van de avond, uit. 

Een plek voor de bijeenkomst reserveren kan via www.pletterij.nl.

advertentie