Harry van Bommel
Harry van Bommel Archief

Koerdisch Huis Haarlem organiseert thema-avond over Koerdistan

Activiteiten

HAARLEM De stichting Koerdisch Huis in Haarlem organiseert voor woensdag 29 juni een thema-avond over Koerdistan. Deze vindt vanaf 19.00 uur plaats in wijkcentrum De Ringvaart (Floris van Adrichemlaan 98).

DeKoerden zijn het grootste volk dat geen eigen staat heeft. De organisatie heeft auteur Yvo Kühling en voormalig Tweede-Kamerlid Harry van Bommel bereid gevonden om inleidingen te verzorgen. Auteur Yvo Kühling schreef een thriller over de rechten van minderheden waarin de Verenigde Naties onder druk worden gezet om minderheden een stem te geven. De Iraaks Koerdische Naza speelt een hoofdrol in zijn debuutroman ‘Het Verbond van Vijf’. Centraal in zijn roman staat de vraag of het de VN lukt om zichzelf opnieuw uit te vinden. Kühling zal bij zijn inleiding ingaan op zijn motivatie om dit boek te schrijven en de totstandkoming ervan. Het boek is op de thema-avond verkrijgbaar.

Harry van Bommel gold jarenlang als het geweten van de Tweede Kamer wanneer het ging om mensenrechten en de positie van minderheden. Nog steeds legt hij de vinger op de zere plek waar het de vertegenwoordiging van stateloze volken aangaat. Zo zet hij zich onder meer in voor het lot van de Tibetanen, de Oeigoeren en de Molukkers. Van Bommel zal bij zijn inleiding ingaan op de ontstaansgeschiedenis van de VN en de pogingen om de VN-Veiligheidsraad te hervormen. Samen trekken Kühling en Van Bommel door het land om het heikele vraagstuk van minderhedenvertegenwoordiging onder de aandacht te brengen. 

De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. Voor meer informatie: 06-18305907. 

advertentie
advertentie