Afbeelding
Archief

Woondebat in De Pletterij over leegstand in Haarlem

Activiteiten

HAARLEM In het Haarlemse coalitieakkoord staan verschillende plannen om de leegstand in de stad tegen te gaan. Maar hoe goed werken die maatregelen eigenlijk? Dinsdag 18 oktober wordt in De Pletterij (Lange Herenvest 122) vanaf 20.00 uur in gesprek gegaan met ervaringsdeskundigen, experts en activisten om een antwoord te vinden op de grote vraag: ‘hoe maken we een einde aan de leegstand in Haarlem?’

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de actiegroep Woonoproer in samenwerking met De Pletterij. In meerdere avonden worden verschillende aspecten van het verzet tegen de wooncrisis verkend waarbij Haarlemse woonactivisten in gesprek gaan met diverse experts en het publiek. Woonoproer is een actiegroep van diverse Haarlemmers die in verzet komen tegen het huidige woonbeleid. In februari organiseerden ze hun eerste woondemonstratie in het Reinaldapark. 

De gasten zijn deze avond: 

Hans Pruijt is socioloog. Naast zijn expertise in arbeid en organisatie heeft hij zoveel onderzoek heeft gedaan naar kraken dat zijn perspectief en enorme hoeveelheid kennis onmisbaar is in het aan de kaak stellen van het (anti)kraakbeleid. Hij zal vertellen over het kraakbeleid van de afgelopen jaren en de rol van kraken in leegstandsbestrijding.

Abel Heijkamp heeft als documentairemaker een schijnwerper op de tekortkomingen van antikraak wonen gezet in leegstand zonder zorgen. Daarnaast is hij betrokken bij Bond Precaire Woonvormen als woordvoerder en onderzoeker, en schrijft hij regelmatig stukken over de precarisering van wonen.

Joris Krouwels is een opgewekt onderdeel van de lokale politiek. Krouwels steunde het initiatiefvoorstel om een leegstandsverordening in te voeren. Als lokale politicus komt hij vertellen over Haarlemse beleid en de keuzes die hierin gemaakt zijn. 

Nilab Ahmadi is raadslid van BIJ1 in Amsterdam. Ze strijdt daar voor woningen en een humane opvang van daklozen en asielzoekers. BIJ1 en DENK dienden vorig jaar een motie Kraak Vriendelijke stad in. De motie werd afgewezen.

Shae Cabrita da Palma neemt als ervaringsdeskundige van dreigende dakloosheid deel aan het panel. Hij is mede-initiatiefnemer van Haarlem Town Queers en werkt onder andere bij de Nieuwe Vide als communicatiecoördinator en boekhouder.

Het debat is gratis te volgen op het Youtube-kanaal van De Pletterij en na afloop zijn ze er als podcast terug te zien. Kaarten voor de fysieke bijeenkomst zijn voor 3 euro te koop via www.pletterij.nl.

advertentie
advertentie