Paula Lima.
Paula Lima. Eigen foto

Stem in de Stad: Theater voor iedereen…

Column Column

HAARLEM Het Haarlems Weekblad plaatst twee keer in de maand een column van Stem in de Stad. Deze organisatie zet zich in voor Haarlemmers die het moeilijk hebben en kijkt om naar kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die niet altijd gehoord of gezien worden. Deze week is het woord aan Aliya Yildiz, coördinator Nieuwe Wereldhuis.

Sinds twee jaar organiseert Stem in de Stad theatervoorstellingen met en door vluchtelingen, andere nieuwkomers en Nederlanders. Deze toneelstukken worden geregisseerd en begeleid door Paula Lima, die zelf vanuit Argentinië naar ons land is gekomen. Paula was in haar geboorteland een bekende actrice en theaterdocent en heeft in Buenos Aires samengewerkt met veel gerenommeerde Argentijnse regisseurs en theaterdocenten. Thema’s die in de theatervoorstellingen aan bod komen zijn onder andere het leven en omgaan met leven in de vreemde. Paula Lima omschrijft haar werk met de volgende woorden: “Ik probeerde met de groep neer te zetten dat je op een podium kunt staan of op straat kunt lopen en dat, zelfs als je de Nederlandse taal niet perfect beheerst, je erop kunt vertrouwen dat de mensen om je heen voor je openstaan en naar je luisteren.”

De voorstelling “Stem van de Stad” schreef ze met de verschillende karakters van de acteurs. Het zijn allemaal mensen die onderdeel willen zijn van de Nederlandse samenleving en die in theater een middel hebben gevonden waarmee ze zichzelf makkelijker en natuurlijker leren uiten. De voorstellingen helpen een brug te vormen tussen deze “nieuwe” en “oude” Nederlanders en leiden tot veel interactie na afloop.

Paula Lima daarover: “In de voorstelling duwden we op een aantal “pijnpunten” in de Nederlandse samenleving, maar we gebruikten ook veel humor. De teksten die we gebruikten waren eenvoudig. Dat was nodig omdat het taalniveau van een deel van de groep niet erg hoog was. Het resultaat was erg positief. Na afloop van de voorstelling kwamen bezoekers me soms vertellen dat het stuk hun ogen had geopend. Ze hadden gezien op welke manier we een samenspel hadden proberen te maken van verschillende emoties en manieren om met elkaar om te gaan.” Onze laatste voorstelling was in september tijdens de Vredesweek, helaas zijn vele optredens niet doorgegaan door Covid19. Graag willen wij verder gaan en hopen op meer optredens en deelnemers. Voor meer informatie, aanmelding of boekingen van optredens kunt u zich wenden tot Stem in de Stad middels het e-mailadres: aliyayildiz@stemindestad.nl.

Afbeelding
advertentie
advertentie