Afbeelding
Projectmatig werken

Arbeidsmarkt in Kennemerland trekt weer aan, werkgevers op zoek naar personeel

Economie

REGIO De huidige arbeidsmarkt biedt volop kansen. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Ook in Zuid-Kennemerland en IJmond is de arbeidsmarkt krap. De economie trekt na de coronacrisis weer aan en werkgevers zijn naarstig op zoek naar personeel. Voor werkzoekenden biedt dit kansen. Dit blijkt uit het rapport Regio in Beeld Zuid-Kennemerland en IJmond dat UWV vandaag uitbrengt.

In Zuid-Kennemerland en IJmond is momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Na een voorzichtig herstel in het 1e kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Een verdere daling van het aantal werkzoekenden en een stijging van het aantal vacatures zorgde ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt in Zuid-Kennemerland en IJmond in het tweede kwartaal van dit jaar sterk opliep. Het aantal vacatures steeg ten opzichte van een jaar geleden met 48 procent en in een groot aantal beroepsgroepen is sprake van tekorten.

De krapte in Zuid-Kennemerland en IJmond zit vooral in de sectoren techniek, ICT, onderwijs en transport en logistiek. In deze sectoren is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden. Hierdoor bieden beroepen als monteurs machines en installaties, programmeurs/developers, leerkrachten basisonderwijs en transportplanners kansen voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap in hun loopbaan willen zetten.

Omdat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen af. In Zuid-Kennemerland en IJmond waren aan het begin van 2021 6.736 lopende WW-uitkeringen. Na een aanvankelijke stijging, daalde het aantal WW-uitkeringen vanaf maart en waren er eind september 4.944 lopende uitkeringen.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben ervoor gezorgd dat er op dit moment meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Tegelijkertijd typeert het CBS ruim 1 miljoen mensen uit de beroepsbevolking als ‘onbenut arbeidspotentieel’. Een groot deel van deze mensen staat niet geregistreerd bij UWV en krijgt geen uitkering van UWV of de gemeente en daarmee ook geen dienstverlening. UWV wil samen met partners in kaart brengen welke kwaliteiten en ondersteuningsbehoefte deze groep mensen heeft, om ook hen te kunnen begeleiden bij het vinden van werk.

De eerste stap in het samen ondersteunen van werkzoekenden is het afgelopen jaar gezet met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken, kan zich melden bij het RMT in de regio. In het RMT werken verschillende partners samen om mensen weer aan het werk te helpen of om een stap te maken naar een nieuwe baan. Voor het eerst is het met de Regionale Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de burger passende dienstverlening in te zetten. Iemand die dienstverlening van UWV ontvangt, kan bijvoorbeeld ook dienstverlening van een gemeente krijgen en andersom.

advertentie