Afbeelding
Eigen Foto

Erfgoedvereniging Heemschut verbaasd over sloop industrieel erfgoed op NS Werkplaats Haarlem

Historie

HAARLEM De NS is ‘ineens’ begonnen met de sloop van de Lichterij op de NS Werkplaats. Dit gebouw uit 1899 aan de Amsterdamsevaart, is een groot en waardevol industrieel gebouw, voor Haarlemmers een bekend beeld op die plek. Een behoorlijke teleurstelling voor Erfgoedvereniging Heemschut die in oktober 2021 de gemeente Haarlem nog had benaderd om tot bescherming van industrieel erfgoed op de NS Werkplaats te komen. 

Volgens Heemschut is het bijzonder merkwaardig dat geen enkel gebouw op het terrein van de werkplaats wettelijk is beschermd tegen onder andere
sloop. Dit omdat de werkplaats al vanaf 1839 op deze plek is gevestigd en er altijd veel waardevolle, waarschijnlijk ook monumentwaardige industriële gebouwen stonden en nog altijd staan. “Daarvan zijn er in de loop van de achterliggende decennia veel gesloopt”, aldus Heemschut. “Ook recent nog: enige jaren geleden de waardevolle timmerwerkplaats aan de Oostvestzijde”.

Om het resterende waardevolle industriële erfgoed te behouden voor de toekomst, is Heemschut een initiatief gestart om wettelijke bescherming van de gebouwen op de NS Werkplaats voor elkaar te krijgen. De verbazing was bij de erfgoedvereniging dan ook groot toen ze te horen kreeg dat er vrij plotseling gestart is met de sloop van gebouw 20; de Lichterij uit 1899. Volgens Heemschut is dit gebouw namelijk op het eerste gezicht monumentwaardig industrieel erfgoed. 

Heemschut deed navraag over de sloop bij de gemeente en kreeg te horen dat de aanvraag voor sloop al op 15 juni 2021 door de NS is aangevraagd en op 24 juni door de gemeente is verleend. “Daarover zijn wij echter vorig jaar niet door de gemeente geïnformeerd bij de lopende gemeentelijke contacten over mogelijke bescherming”, aldus Heemschut. 

Volgens de NS kan het gebouw niet geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Heemschut heeft hierover echter twijfels. “Veelal blijkt dat effectiviteit en verduurzaming hand in hand kunnen gaan met behoud van erfgoed(waarden). En dat kan in ons land dus zomaar ‘ineens’ gebeuren bij alle niet wettelijk beschermde gebouwen. De eigenaar hoeft alleen de sloop maar te melden bij de gemeente. Meestal snel daarna wordt de vergunning verleend – de gemeente kan niet weigeren wanneer er geen bescherming is. Vrijwel direct daarna kan daadwerkelijk gestart worden met de sloop. Daardoor is voor Haarlem alweer waardevol erfgoed verloren gegaan. Misschien kan dit zeer betreurenswaardige voorval een les zijn om bij toekomstige soortgelijke situaties in samenspraak tussen betrokkenen vooraf en in openheid mogelijk behoud en hergebruik te bezien”.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
advertentie