Afbeelding
Willem Brand

Beelden op de Dreef blijven wellicht permanent staan

Kunst

HAARLEM Wethouder Rog van Openbare Ruimte moet nog met Stichting De Beeldengalerij in gesprek, maar het lijkt steeds zekerder dat de Beeldengalerij op de Dreef een permanente expositie wordt. Jaap van Zetten, voorzitter van de stichting, is er in ieder geval van overtuigd dat de beelden permanent kunnen blijven staan. “Veel ambtenaren vinden het leuk. Ik twijfel er dan ook niet aan dat de expositie blijft”. Het voortbestaan van het project hangt deels af van financiering van de gemeente.

In mei 2019 werd de Beeldengalerij, een route langs elf kunstwerken, aan de Dreef opgezet. Het initiatief van enkele Haarlemmers was aanvankelijk een proef voor een jaar. Na enthousiaste reacties van de gemeente en bewoners breidde de Beeldengalerij zelfs uit met twee nieuwe beelden. De ambitie van Stichting De Beeldengalerij is een permanente expositie van de Houtbrug over het Houtplein en de Dreef naar de Haarlemmerhout. In deze permanente expositie zouden de beelden iedere twee jaar vervangen moeten worden door nieuwe kunstwerken.

De Beeldengalerij toont elf totaal verschillende hedendaagse kunstwerken die allemaal geïnspireerd zijn op het thema ‘recycling en het circulaire denken’. De makers van de kunstwerken zijn net zo divers als hun sculpturen. Hoewel niet iedereen alle kunstwerken even mooi vindt, leiden de beelden volgens Van Zetten in ieder geval wel tot leuke gesprekken. “Niet iedereen vindt alles mooi en dat hoeft ook niet. Het kan interessant of boeiend zijn. En als je vraagt wat mensen erin zien of herkennen, dan gaan ze er toch met andere ogen naar kijken.” 

Stichting de Beeldengalerij heeft een stadswandeling met plattegrond gemaakt die alle informatie biedt om de kunstwerken en de Haarlemmerhout te ontdekken. De stadswandeling is gratis te downloaden op de website van Visit Haarlem en Beeldengalerij Haarlem.

advertentie