Afbeelding
Eigen Foto

Haarlemmers geven culturele aanbod in eigen stad een 7,8

Kunst

HAARLEM Haarlemmers beoordelen het culturele aanbod in Haarlem gemiddeld met een 7,8. Twee op de drie inwoners verwachten na de coronacrisis net zo vaak cultuur te bezoeken als daarvoor. Dit zijn twee van de conclusies uit het behoefte-onderzoek kunst en cultuur in Haarlem dat vorig jaar is uitgevoerd.  Met de resultaten uit het onderzoek en de resultaten van de diverse bijeenkomsten met de culturele sector en andere belanghebbenden stelt de gemeente een nieuw cultuurplan op.

De gemeente heeft onderzocht wat de behoefte van de Haarlemmers aan kunst en cultuur is. Ruim tweeduizend Haarlemmers hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek geeft de gemeente meer informatie om tot een nieuw cultuurplan voor 2022-2028 te komen. In dit plan wordt onder andere de culturele basis die voor subsidie in aanmerking komt vastgesteld.

De gemeenteraad heeft voor het nieuwe cultuurbeleid vijf ambities vastgesteld. De afgelopen tijd heeft de gemeente de Haarlemse culturele instellingen, kunstenaars, podia, het onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen hierover geraadpleegd. De gemeente gaat nu aan de slag met alle input van het onderzoek, uit de diverse bijeenkomsten en uit de gesprekken om tot een voorstel voor een cultuurplan te komen.

Er wordt nog één laatste bijeenkomst georganiseerd voor organisaties en cultuurmakers die de gemeente nog niet gesproken heeft. Wie nog wat wil meegeven over de vijf ambities voor het cultuurplan, kan dat doen op de online bijeenkomst op 20 april om 14:00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via cultuurplan@haarlem.nl

Het onderzoek staat hier.

advertentie
advertentie