Pad
Pad Connie van 't Hof

Paddenwerkgroep Bleek en Berg zoekt versterking

lokaal Deel je nieuws

Bloemendaal, 3 februari 2019 – Paddenwerkgroep Bleek en Berg zoekt vrijwilligers die tijdens de paddentrek één of meer avonden per week een paar uurtjes willen helpen met het overzetten van padden op en rond de Bergweg in Bloemendaal.

“Het overzetten van padden tijdens de trek is helaas nodig”, vertellen Joost van Marion en Marlouk Alders, de coördinatoren van de paddenploeg. “De padden zijn na de winterslaap erg  traag. De oversteek naar het voortplantingsgebied, waarbij vaak verkeerswegen doorkruist moeten worden, duurt daardoor lang, met alle risico van dien. Om te voorkomen dat veel dieren worden doodgereden, patrouilleren wij met zaklantaarns langs de weg en helpen de dieren veilig naar de overkant. Heel dankbaar werk. Uiteraad geldt dat hoe meer vrijwilligers een handje helpen, hoe meer dieren er gered kunnen worden. We kunnen alle hulp gebruiken, dus heeft u een avondje vrij, meldt u aan!” aldus Van Marion. “Het liefst hebben we mensen die een vaste avond in de week kunnen helpen, want dan weten we of er elke avond genoeg overzetters zijn. Maar spontaan komen helpen kan natuurlijk ook,” vult Alders aan.

Wilt u zich opgeven, stuur dan een bericht met uw contactgegevens en op welke avond(en) u kunt helpen naar joostvanmarion@hotmail.com. Desgewenst kunt u ook eerst meer informatie opvragen. U wordt ingewerkt door ervaren vrijwilligers.

De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden (en andere amfibieën) van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. Afgelopen herfst hebben ze zich ingegraven in de grond om de winter te overleven.De paddentrek vindt plaats in de periode februari tot en met april en duurt tussen de vier en acht weken.

De combinatie van temperatuur en hoge luchtvochtigheid is belangrijk voor het op gang komen van de paddentrek. Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de populatie in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken.

Behalve het verkeer vormen ook straatkolken een risico. Gelukkig passen steeds meer gemeenten de straatkolken aan om de padden, kikkers en salamanders tijdens de trek niet in deze putten te laten vallen.

Overigens zijn ook op andere plaatsen in de regio nieuwe ‘paddenrapers’ welkom. Meer informatie, ook over andere paddenwerkgroepen is te vinden op:

www.padden.nu

advertentie