Afvalcoaches Jane Veldmeijer en Corjan de Winter.
Afvalcoaches Jane Veldmeijer en Corjan de Winter. Antim Photography

Afvalcoaches helpen met apart inzamelen

lokaal

HAARLEM De gemeente Haarlem zet de komende jaren vol in op het verbeteren van afvalscheiding. Daarom is er een start gemaakt met omgekeerd inzamelen, met als doel de hoeveelheid restafval te halveren. Afvalcoaches Jane Veldmeijer en Corjan de Winter van Spaarnelanden helpen de inwoners daarbij.

Bij een afvalcoach denk je wellicht aan afslanken. ,,Dat klopt ook wel", lacht Jane Veldmeijer. ,,Alleen in ons geval helpen we de inwoners met het afslanken van hun hoeveelheid restafval. Wij zijn door Spaarnelanden aangesteld om bewoners voorlichting te geven, hen te stimuleren om afval te scheiden en daarbij de juiste bakken te gebruiken."

Corjan de Winter: ,,Per wijk wordt het omgekeerd inzamelen geïntroduceerd. Inmiddels zijn het Vondelkwartier, Meerwijk, Garenkokerskwartier/Hasselaersbuurt en Patrimoniumbuurt al omgekeerd. En met resultaat. Eind mei volgt Dietsveld/Vogelbuurt en zo gaan we door totdat in 2021 heel Haarlem over is op deze manier van inzamelen."

Momenteel is de hoeveelheid restafval in onze gemeente 265 kilo per persoon per jaar. Veldmeijer: ,,Oftewel 26 volle vuilniszakken. De landelijke norm is maximaal dertien zakken, dus moest er in Haarlem iets gebeuren. Daarom zijn we gestart met omgekeerd inzamelen. Dit houdt in dat alle geschikte laagbouwwoningen een duo-container van 260 liter krijgen voor papier/karton en plastic/blik /drinkpakken. Deze container wordt door Spaarnelanden door een duo-wagen geleegd en gescheiden verwerkt. Het komt dus echt niet op één hoop terecht".

De Winter: ,,De nieuwe duo-container en de vertrouwde Gft-container zorgen ervoor dat je thuis al beter gescheiden kunt inzamelen en dat er veel minder restafval overblijft. Restafval breng je zelf naar de container, maximaal op een loopafstand van 250 meter. Soms kan dan net even iets verder zijn dan je nu gewend bent. Trouwens, voor woningen die niet geschikt zijn voor een duo-container zoals hoogbouw, worden naar andere oplossingen gezocht om gescheiden in te zamelen."

Natuurlijk vraagt het omgekeerd inzamelen best wat van de mensen en het gaat ook niet altijd zonder slag of stoot. Verandering roept vaak weerstand op, dat merken ook beide afvalcoaches. ,,Juist daarom zijn we er zolang dit project loopt", vertelt Veldmeijer. ,,We organiseren inloopspreekuren, infoavonden, flyeren bij scholen, zijn bij het overleg van de deelraden en geven advies over wat er in welke bak moet. In het begin gaat er nog wel eens wat fout. Dan hangen we bijvoorbeeld een hanger met informatie aan de container of maken we een praatje met bewoners. Het is voor iedereen even wennen, maar het komt goed".

De opmerking die de afvalcoaches regelmatig horen is dat mensen niet snappen waarom ze gescheiden moeten inzamelen. De gemeente kan toch ook na scheiden? De Winter: ,,Haarlem kiest voor scheiden aan de bron omdat dit de beste kwaliteit grondstoffen oplevert. Hierdoor kunnen papier, plastic, glas en gft beter gerecycled worden tot nieuwe producten."

Veldmeijer: ,,In welke wijk we ook komen, overal stellen mensen veel vragen. Soms tot in detail, maar die betrokkenheid vinden wij juist fijn. In Meerwijk zijn er bijvoorbeeld een aantal buurtvaders die als wijkambassadeurs het project heel actief hebben omarmd. Zij zijn goud waard voor ons. Ondertussen zien we in de deelnemende wijken ook echt resultaat. Inwoners zijn inmiddels gewend aan de nieuwe manier van afval inzamelen en er ligt minder zwerfafval op straat. En doordat we scholen erbij betrekken, zien we erg enthousiaste kinderen die hun ouders nogal eens aanspreken als ze iets niet goed doen. Daar doen we het voor, want de jeugd heeft de toekomst".

Meer weten over omgekeerd inzamelen? Ga dan naar www.wijscheidenafval.nl

advertentie
advertentie