De winnaars van de Participatieprijs in 2019.
De winnaars van de Participatieprijs in 2019. Elisabeth Beelaerts

Welk burgerinitiatief wint dit jaar de Participatieprijs?

Maatschappelijk

HAARLEM De Haarlemse Participatieraad reikt ieder jaar de Participatieprijs uit voor het meest aansprekende burgerinitiatief. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt op donderdag 9 juni. Inwoners die een initiatief kennen dat in aanmerking komt voor deze prijs, wordt gevraagd deze vast aan te melden. 

De jaarlijkse Participatieprijs van Participatieraad Haarlem is een prijs voor initiatieven in Haarlem, die de verbinding tussen burgers vergroot. Het beste initiatief ontvangt een geldprijs van 1.000 euro en een wisseltrofee. Deze geldprijs is bedoeld om één of meerdere groepen burgers aan te moedigen om
hun activiteiten voort te zetten, uit te breiden of eventueel te verbeteren. Alle burgers, organisaties en bedrijven die een verbindend initiatief hebben opgezet kunnen meedoen aan deze prijsvraag. Daarnaast wordt er ook een aanmoedigingsprijs van 250 euro uitgereikt en mogelijk ook een publieksprijs van 250 euro.

Om in aanmerking te komen voor de prijs, is het zaak dat het initiatief wordt georganiseerd voor en door de inwoners van Haarlem. Het initiatief moet gericht zijn op zorg en aandacht voor elkaar en het (weer) meedoen in de maatschappij. Daarnaast moet het zorgen voor een open en tolerante samenleving. Wie een dergelijk initiatief kent of zelf organiseert, kan het initiatief voordragen voor de Participatieprijs via een aanmeldformulier op https://www.participatieraadhaarlem.nl De aanmelding van het initiatief moet uiterlijk 1 mei ontvangen zijn via participatieraad@haarlem.nl

De ingediende initiatieven worden beoordeeld door een jury bestaand uit twee leden van de Participatieraad, twee mensen van buiten de Participatieraad die actief zijn in het sociale domein van Haarlem en de voorzitter van de Participatieraad. De prijs voor het beste initiatief wordt uitgereikt op donderdag 9 juni 2022, tussen 16.30 uur tot 19.00 uur in Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1. Het programma wordt op de website van de Participatieraad bekend gemaakt.

advertentie