Afbeelding
Archief

Gemeente gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen op Sonnebornterrein en bij station Spaarnwoude

Maatschappelijk

HAARLEM De gemeente Haarlem laat nog drie opvanglocaties klaarmaken om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De locaties bevinden zich in Haarlem Noord, Zuidwest en Oost en bieden plek aan in totaal 309 mensen. 

Binnen de Veiligheidsregio Kennemerland moeten de negen gemeenten zorgen voor de opvang van 2787 Oekraïense vluchtelingen. Haarlem heeft (buiten de opvang bij Haarlemmers thuis) op verschillende locaties zoals hotels, appartementen en een cruiseschip 328 tijdelijke opvangplekken gecreëerd. Daar komen nu drie extra locaties bij om de opvangcapaciteit te vergroten.

De gemeente mag het braakliggende Sonnebornterrein aan de Spaarndamseweg in Haarlem Noord gebruiken om een paviljoen te plaatsen. In het paviljoen is plek voor 64 tijdelijke opvangplekken met gedeelde keuken en gedeeld sanitair. Naar verwachting wordt het paviljoen deze zomer in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat het er maximaal 12 maanden staat. 

In Haarlem Zuidwest huurt de gemeente aan de Meesterlottelaan een leegstaand kantoorpand voor de tijdelijke opvang van ongeveer 125 vluchtelingen uit Oekraïne. Het pand wordt verbouwd om het voor dit doel geschikt te maken. Naar verwachting kunnen in november de eerste ontheemden in het kantoorpand worden opgevangen.

De gemeente onderzoekt verder of het mogelijk is om op korte termijn tijdelijk woonunits te plaatsen aan de Laan van Decima bij station Spaarnwoude. De units bieden opvangplek aan ongeveer 120 personen. De braakliggende terreinen aan de Laan van Decima maken onderdeel uit van de ontwikkelzone Oostpoort. In de huidige situatie is wonen op deze plek niet zonder meer mogelijk. Het onderzoek moet uitwijzen onder welke voorwaarden het wel mogelijk is om hier een tijdelijke opvangplek te plaatsen.

Wanneer de situatie in Oekraïne verandert of er minder opvangplekken voor Oekraïners nodig zijn, kan de locatie aan de Meesterlottelaan en de locatie aan de Laan van Decima ook worden ingezet om tijdelijk andere doelgroepen te huisvesten zoals statushouders, asielzoekers of studenten.

advertentie
advertentie