Burgemeester Jos Wienen heeft dertien Haarlemmers Koninklijk Onderscheiden tijdens de traditionele Lintjesregen.
Burgemeester Jos Wienen heeft dertien Haarlemmers Koninklijk Onderscheiden tijdens de traditionele Lintjesregen. marisa beretta

Dertien Haarlemmers koninklijk onderscheiden tijdens lintjesregen

Mensen

HAARLEM Traditiegetrouw reikte burgemeester Jos Wienen dinsdag 26 april, de dag voor Koningsdag, een aantal lintjes uit aan Haarlemmers die zich op bijzondere wijze voor Haarlem hebben ingezet. Dit jaar werden dertien Haarlemmers tijdens deze jaarlijkse lintjesregen koninklijk onderscheiden. De hoogste onderscheiding was voor hoogleraar klinische biomechatronica Jaap Harlaar. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Haarlemmers Jolijt de Jongh, Jan de Ridder en Fokke de Vries zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en alle andere decorandi mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. 

Jaap Harlaar (65) is onder meer hoogleraar klinische biomechanotronica aan de Technische Universiteit(TU) Delft. Hij droeg sterk bij aan de ontwikkeling van technieken ten behoeve van de behandeling van loopstoornissen. Het verkleinen van de afstand tussen de kliniek en de techniek was en is daarbij één van de speerpunten. Hier vloeiden de succesvolle opleidingen Klinische Technologie en Technical Medicine uit voort, die aan de TU Delft, het Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit Leiden worden gegeven. Kort na het uitbreken van de Covid-19-pandemie in maart 2020 stond Harlaar aan de basis van de ontwikkeling een werkend beademingsapparaat, dat vervolgens snel in productie kon worden genomen. Daarmee kon het dreigende tekort aan beademingsapparatuur worden voorkomen.

Jolijt de Jongh (64) was achttien jaar voorzitter van de Stichting Dorpsraad Spaarndam. Haar inzet richtte zich onder meer op versteviging van de diversiteit en vitaliteit van Spaarndam en het op afstand houden van grootschalige planologische ontwikkelingen rond het dorp. Zij stond daarnaast aan de basis van onder meer de Stichting Kolksluis Spaarndam, de Stichting Vrienden van de Forten bij Spaarndam en de Stichting Milieufonds Kennemerland Zuid. Daarnaast is Jolijt de Jongh bestuurslid en kwartiermaker van de Partij van de Arbeid in Noord-Holland.

Jan de Ridder (66) heeft zich als bestuurder-directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam ingezet om het werk van de Rekenkamer toegankelijk en inzichtelijk te maken voor een breder publiek. Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies heeft de heer De Ridder zich daarnaast ingezet voor de ontwikkeling en professionalisering van rekenkamers ende rekenkamercommissies. Jan de Ridder was eerder namens de Partij van de Arbeid raadslid en voorzitter van de Haarlemse Rekenkamercommissie in Haarlem.

Fokke de Vries (54) is inmiddels 27 jaar bondsofficial van de Reddingsbrigade Nederland. Hij coacht instructeurs-in-opleiding en is examinator in zwemmend en varend redden, strandwacht en waterscooter. Eerder maakte hij tevens deel uit van de Regionale Examen Commissie voor Rayon Noord van de Reddingsbrigade Nederland. Daarnaast was hij actief in de Commissie Bewakende Reddingsbrigades, die het materiaal en de bijbehorende opleidingen onderhoudt. Als bondsschipper organiseert en begeleidt Fokke de Vries oefeningen gericht op de inzet zoals die in 2021 tijdens de overstromingen in Zuid-Limburg is verricht.

Peter Geurts (57) is inmiddels achttien jaar actief voor Tikkie in Noordwijkerhout. Deze theatergroep biedt een podium voor kinderen die zich op een laagdrempelige manier willen ontwikkelen op het gebied van theater en musical. Geurts produceert gemiddeld twee tot drie complete musicals per jaar die elk door een groep van tien tot twintig acteurs in de leeftijd van 12 tot 20 jaar wordt uitgevoerd. Hij heeft op die manier inmiddels totaal honderden liedjes geschreven en tientallenmusicals gecomponeerd, georkestreerd en geregisseerd.

Ted Heemskerk (80) is maar liefst 72 jaar lid van de Haarlemse sportvereniging Geel-Wit. De afgelopen 43 jaar was hij lid van het hoofdbestuur, waarvan 12 jaar als voorzitter. Hij biedt ondersteuning bij tal van praktische werkzaamheden. Daarnaast was Heemskerk actief in de commissie die de jubileumfestiviteiten organiseerde toen Geel-Wit 60, 75 en 90 jaar bestond. Hij is dit jaar tevens nauw betrokken bij de organisatie van het eeuwfeest van Geel-Wit. Bij zwemvereniging Haerlem was Ted Heemskerk eerder totaal 35 jaar actief als zweminstructeur en opleider van zweminstructeurs.

Thon van Kesteren (84) is al 43 jaar vrijwillig actief als clubscheidsrechter en coach bij de afdeling voetbal van de Haarlemse omnisportvereniging RKVV Onze Gezellen. Voor Onze Gezellen zette hij zich in het verleden ook in praktische zin in, zoals bij het onderhoud van lichtmasten. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief als beheerder van Speeltuin Burcht ter Cleeff.

Joke de Kort-Koolen (90) zet zich al meer dan 21 jaar belangeloos in voor een woongroep van SIG. Deze organisatie begeleidt onder meer woongroepen waar individuele ondersteuning op maat wordt geboden aan mensen met een verstandelijke beperking. Mevrouw De Kort was aanvankelijk op verschillende locaties in Haarlem actief en de afgelopen jaren voornamelijk in de vestiging aan de P.C. Boutensstraat. Zij onderneemt tal van activiteiten met de bewoners.

Henny de Vos-Lubberding (70) zet zich inmiddels 37 jaar in voor de Koninginnebuurt, specifiek met activiteiten die de verbinding tussen de bewoners bevorderen. Zij is bestuurslid van wijkraad Koninginnebuurt en stond aan de basis van het wijkcentrum ‘Het Paleis’, met onder meer als doel ouderen te laten participeren in de samenleving. Henny de Vos zette zich ook in voor Buuf, het project waarbij bewoners andere, vaak kwetsbare, bewoners helpen met hand- en spandiensten. Zij is daarnaast meer dan tien jaarvrijwillig actief voor Stichting De Baan, het Haarlemse vrijetijdscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.

Caroline van der Meer (62) is vrijwilliger bij de Stichting Woonproject Heemstede. Dit is een initiatief van ouders van jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of autisme spectrum stoornis. De stichting biedt deze jongeren geschikte woonvoorzieningen. Van der Meer begeleidt bewoners en regelt dat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarbij springt ze ook zelf bij om de bewoners die juiste zorg te geven. Eerder heeft mevrouw Van der Meer zich in diverse vrijwilligersfuncties ingezet voor de Haarlemse omnisportvereniging RKVV Onze Gezellen.

Ron Schraa (63) geeft bij de Haarlemse zwemvereniging Stichting Volkszwemfeest (SVZ) inmiddels bijna vijftig jaar gericht zwemles aan kinderen die veel moeite hebben met de zwemtechniek. Maar ook aan volwassenen die op latere leeftijd alsnog hun A-diploma willen behalen. In het bestuur van SVZ zet hij zich inmiddels 28 jaar in, respectievelijk als plaatsvervangend secretaris, secretaris en plaatsvervangend voorzitter. In samenwerking met de Reddingsbrigade initieerde en organiseerde Schraa een cursus zeezwemmen, om kinderen bewust te maken zijn van de gevaren van de zee.

Jetty Smal-Veen (73) is totaal 63 jaar lid van de Gymnastiek- en Turnvereniging SV Bato Haarlem. Zij is daar meer dan 50 jaar actief als trainster en 35 jaar als bestuurslid. In die laatste functie heeft zij, als warm pleitbezorger voor de breedtesport, de supervisie over de afdeling recreatie. De laatste jaren geeft zij training aan dames boven de 60 jaar.

Anga Veldhuizen (60) heeft inmiddels zestien jaar als vrijwilliger de dagelijkse leiding over de Voedselbank Haarlem. Zij heeft de leiding over de inzet van de vele vrijwilligers voor de Voedselbank en haar doelgroep. Daarnaast geeft zij leiding aan het gehele logistieke proces van aanvoer, opslag en het uitdelen van voedsel. De inzet en de stijl van leidinggeven van mevrouw Veldhuizen heeft de Voedselbank een hoge gunfactor opgeleverd. Mede daardoor is het netwerk van toeleveranciers van voedselaanzienlijk gegroeid.

Alle decorandi kregen dinsdagochtend de onderscheiding opgespeld door burgemeester Jos Wienen, die allen hartelijk dankte voor hun inzet voor de stad en maatschappij. 

advertentie