Het is van "groot belang" dat de uitstoot van Tata Steel naar beneden wordt gebracht.
Het is van "groot belang" dat de uitstoot van Tata Steel naar beneden wordt gebracht. Hans Blomvliet

Kabinet: nu duidelijk dat vervuiling van Tata Steel komt

Natuur en milieu

IJMUIDEN Door het onderzoek van het RIVM is nu duidelijk dat de vervuiling in de omgeving van de hoogovens van Tata Steel komt, zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Het is van “groot belang” dat de uitstoot naar beneden wordt gebracht.
Het RIVM meldde vrijdag dat de gegevens van Tata Steel over de uitstoot van diverse schadelijke stoffen mogelijk onvolledig zijn. In de omgeving van de staalfabriek worden veel hogere concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen gemeten dan uit de opgegeven cijfers van het bedrijf blijkt.

“De concentraties zijn niet per se hoger dan gemeld. We wisten al hoe groot de luchtvervuiling was. Het enige wat het RIVM-rapport nu heeft geconcludeerd is dat de vervuiling voor een heel groot deel afkomstig is van Tata. Dat is natuurlijk een belangrijk gegeven. En daar moeten we nu wat mee”, aldus Heijnen.

“Het is heel belangrijk dat de feiten kloppen”, zegt de bewindsvrouw. “Ik ben ook heel benieuwd hoe Tata reageert op de onderzoeksresultaten van het RIVM.” Ze wil over twee weken op werkbezoek gaan en dan spreken met Tata Steel, omwonenden en de provincie.

Het staalbedrijf is al wel bezig om de uitstoot naar beneden te brengen en heeft maatregelen naar voren gehaald. Deze zomer en aan het eind van het jaar kijkt het kabinet of Tata Steel zich hier ook aan houdt. “De gezondheid in de buurt staat voorop”, zegt Heijnen.

advertentie