De toppositie van Tata Steel komt natuurlijk niet als een verrassing.
De toppositie van Tata Steel komt natuurlijk niet als een verrassing. Hans Blomvliet

Tata Steel en Schiphol grootste uitstoters van stikstofoxiden

Natuur en milieu

REGIO Staalconcern Tata Steel is de grootste uitstoter van stikstofoxiden, gevolgd door de luchthaven Schiphol. Dat meldt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), die een lijst van de honderd grootste vervuilers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De toppositie van Tata Steel komt niet als een verrassing. Het bedrijf in IJmuiden staat ook al bovenaan de lijst van grootste uitstoters van broeikasgassen. Recent onderzoek toonde daarnaast aan dat omwonenden worden blootgesteld aan te hoge concentraties giftige stoffen.

De top van de lijst telt verder vooral bedrijven in de aardolie- en chemische industrie en energiecentrales. Van der Wal heeft daarnaast een lijst gemaakt met de honderd grootste uitstoters van ammoniak. Daarop staan vooral veel veehouderijen.

Stikstofoxiden en ammoniak vormen een bedreiging voor de soortenrijkdom in Nederland. De Raad van State oordeelde bijna drie jaar geleden dat de natuur niet goed genoeg wordt beschermd. Om dat recht te zetten zijn drastische ingrepen noodzakelijk.

Het is overigens niet gezegd dat de grootste uitstoters ook de meeste schade aan de natuur veroorzaken. Daarbij speelt bijvoorbeeld ook de afstand tot kwetsbare natuurgebieden een rol, net als het soort stikstofverbinding en de manier waarop die wordt uitgestoten

Het kabinet wil de stikstofuitstoot aanpakken onder meer door verduurzaming van de industrie en energievoorziening en vermindering van het aantal veehouderijen in de directe omgeving van kwetsbare natuurgebieden. Eerder werd bijvoorbeeld de maximumsnelheid op snelwegen overdag al verlaagd naar 100 kilometer per uur.

advertentie