Afbeelding
Eigen Foto

Minister Christianne van der Wal bezoekt Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Natuur en milieu

BLOEMENDAAL Christianne van der Wal, minister voor Natuur & Stikstof, bracht dinsdag een werkbezoek aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Via een frisse wandeling door de duinen werd de minister meegenomen in de actuele uitdagingen en kansen in het Nationaal Park. 

Hoe kunnen de sterk toenemende aantallen bezoekers in goede banen worden geleid? Hoe kan, samen met de inwoners, de groene leefomgeving worden bestendigd? En hoe kunnen verbindingen met andere kansrijke natuurgebieden in de regio worden belegd? Het waren enkele vragen die tijdens het werkbezoek aan de orde kwamen. 

Tijdens de wandeling heeft de minister kunnen ervaren hoe bijzonder en waardevol het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is. De Bloemendaalse wethouder Henk Wijkhuizen nam de gelegenheid te baat om het vraagstuk van de mogelijke uitbreiding van het Natuur Netwerk Nederland in de ‘binnen duinrand’ aan de orde te stellen. De raad van Bloemendaal heeft onlangs namelijk uitgesproken dat zij de huidige landschappelijke waarden in dat gebied wil behouden en onteigening van landbouwpercelen ten behoeve van natuurontwikkeling wil voorkomen.

advertentie
advertentie