Afbeelding
Jorrit Lousberg

Nieuwe mogelijkheden voor warmtenet Schalkwijk

Natuur en milieu

HAARLEM Uit onderzoek naar het warmtenet Schalkwijk komt een nieuwe variant voor het aansluiten van de 5.200 huurwoningen. Het warmtenet wordt hierbij niet opgebouwd als één groot netwerk, maar uit een aantal kleinere netten. Dit biedt meer flexibiliteit bij het aansluiten van woningen. Vanwege het klimaat en de stijgende gasprijzen wordt deze variant nu verder onderzocht. De resultaten van het onderzoek zullen in juli bekend zijn.

Haarlem wil in 2040 van het aardgas af zijn. Duurzaamheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en samen met de stad zijn de uitgangspunten van de gemeente voor deze grote verandering. Eén van de grotere projecten in de stad om van het gas af te komen is de ontwikkeling van een duurzaam warmtenet in Schalkwijk. De gemeente werkt samen met de woningcorporaties Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere, netwerkbedrijf Firan en warmteleverancier EQUANS om 5.200 huurwoningen op deze manier duurzaam te verwarmen.

Het oorspronkelijke plan uit 2021 is om te starten met de restwarmte van het datacenter Cyrus One op PolanenPark als warmtebron, later in de tijd eventueel uit te breiden met aardwarmte (geothermie). Uit het onderzoek komt nu de aanbeveling om een variant met warmte-koudeopslag (WKO) in de buurt nader uit te werken. De opwekking van de gewenste temperatuur gebeurt daarbij met warmtepompen op meerdere plekken in de wijk.

Het aanleggen van een warmtenet betekent grote investeringen. Ook het plan in Schalkwijk vraagt veel werk, tijd en geld. Vooruitlopend op de benodigde investeringen vonden de partners het daarom verstandig om een herijkingsonderzoek te laten doen. Om zo meer zekerheid te krijgen over de meest optimale oplossing, ook kijkend naar ervaringen in techniek en financiering. Dit onderzoek werd door een onafhankelijk bureau gedaan.

Hoewel nog een aantal belangrijke randvoorwaarden moet worden uitgewerkt zijn woningcorporaties, gemeente én marktpartijen positief over de nieuwe mogelijkheden die het onderzoek biedt. Komende maanden wordt gekeken naar ruimte voor de warmtepompen in de wijk en de effecten op het elektriciteitsnet. Bovendien moet de oplossing geen belemmering zijn voor het later kunnen aansluiten van de rest van de wijk. Tenslotte wordt gekeken naar de mogelijke rol van centrale warmtebronnen zoals restwarmte en geothermie in de verdere verduurzaming van de stad.

Bekijk het onderzoek op de website van gemeentebestuur Haarlem.

advertentie