Bewoners geven nogmaals aan dat ze mee willen doen aan het zonnewarmtenet.
Bewoners geven nogmaals aan dat ze mee willen doen aan het zonnewarmtenet. Dirk Kruyder

Meer dan 500 bewoners Ramplaan willen meedoen aan het zonnewarmtenet 24 juni 2022

Natuur en milieu

HAARLEM Onlangs was er een drukbezochte bewonersavond in het Ramplaankwartier. Zo’n 165 wijkbewoners waren aanwezig bij een avond over het project SpaarGas: een betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas op basis van zonnewarmte. Met de vier miljoen subsidie van het Rijk kan het zonnewarmtenet grote stappen maken.

Haarlem is een van de 64 gemeenten die een bijdrage van de Rijksoverheid krijgt om een wijk aardgasvrij te maken. In de Ramplaan willen wijkbewoners dit doen door stapsgewijs huizen te isoleren, zonnepanelen te plaatsen die elektriciteit opwekken én water opwarmen en aan te sluiten op een wijkwarmtenet. Dit heet het zonnewarmtenet.

Op dit moment willen al ruim 500 huiseigenaren deelnemen aan het zonnewarmtenet. Deze bewoners hebben een huisdossier ingevuld. Met het huisdossier krijgen wijkbewoners een eerste inschatting van wat deelname gaat betekenen voor de woning en de portemonnee.

Op de bewonersavond vertelde projectleider en bewoner Eelco Fortuijn welke acties de komende tijd in gang worden gezet. De energie in de wijk wordt omgezet in acties. Wethouder duurzaamheid Robbert Berkhout was aanwezig en vertelde hoe trots hij is op de wijkbewoners die dit plan zover hebben gebracht.

Het zonnewarmtenet in het Ramplaankwartier is één van de projecten waar gemeente en bewoners samenwerken aan gasvrij wonen. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. De transitievisie warmte laat het toekomstbeeld voor aardgasvrij verwarmen zien. Haarlem kent veel verschillende typen bebouwing. Daarom is er niet één oplossing. Voor de ene buurt is een collectief warmtenet de oplossing, voor de andere buurt een individuele oplossing zoals een warmtepomp.

advertentie
advertentie