Afbeelding
Eigen Foto

Duinbehoud verzoekt provincie om aanscherping natuurvergunning Tata Steel

Natuur en milieu

REGIO De stichting Duinbehoud heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-besluit van de provincie Noord-Holland over de natuurvergunning voor Tata Steel. Duinbehoud vraagt in haar zienswijze om de natuurvergunning van Tata Steel fors aan te scherpen. 

De geplande DeNOx installatie voor de pelletfabriek om stikstof af te vangen moet volgens Duinbehoud versneld worden uitgevoerd. En ook voor de kooksfabriek en de sinterfabriek moetenvolgens de stichting technische maatregelen worden getroffen om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Desnoods door inkoop van kooks. Daarnaast vraagt Duinbehoud om versneld (binnen 3 jaar) warmtepompen te installeren (ter vervanging van vervuilende kachels), om een walstroomvoorziening te installeren (voor schepen) en om de verouderde en vervuilende locomotieven te vervangen.

Tata Steel is op dit moment verreweg de grootste uitstoter van stikstof in Nederland en zorgt voor een dikke mist van NOx over heel Nederland. De omvang van de uitstoot van stikstof door Tata Steel is meer dan 6 miljoen kilo NOx per jaar en vergelijkbaar met de uitstoot van enkele honderden agrarische bedrijven. Het kwetsbare duingebied rondom Tata Steel (Natura 2000-gebied) ondervindt daar dagelijks de nadelen van. Het duingebied groeit versneld dicht en waardevolle kruidenvegetaties verdwijnen.

Afgelopen jaren is er in de duinen ten zuiden van IJmuiden nog een grote schoonmaakactie uitgevoerd om de nadelige gevolgen van de stikstof uitstoot te mitigeren. Tientallen hectaren duingebied moesten noodgedwongen worden afgeplagd en het kost de natuurweer vele jaren om te herstellen. Het is voor de natuurorganisatie zeer frustrerend om nog jaren door te moeten doorgaan met dit “dweilen met de kraan”; beleid. De uitstoot van stikstof moet daarom volgens Duinbehoud drastische omlaag worden gebracht, ook door de grote industrie.

Duinbehoud is een onafhankelijke stichting voor bescherming van de kust. In belang van de natuur en mensen. “Want de kust, die koesteren we”, aldus de stichting. Kijk voor meer informatie op www.duinbehoud.nl

advertentie
advertentie