In Bloemendaal wordt zonnestroom aan zee opgewekt.
In Bloemendaal wordt zonnestroom aan zee opgewekt. Johannes Abeling

Hollands Kroon koploper groene stroom in Noord-Holland, Haarlem blijft zwaar achter

Natuur en milieu

HAARLEM In de provincie Noord-Holland staat per inwoner voor 0,71 kilowatt vermogen aan windmolens en zonnepanelen opgesteld. Daarmee scoort Noord-Holland ruimschoots onder het landelijk gemiddelde van 1,12 kW. Met name de kop van Noord-Holland haalt het gemiddelde omhoog, met enkele grote zonne- en windmolenparken. Verder zorgen met name Amsterdam en de Haarlemmermeer voor de nodige zonne-energie. Hoewel Haarlem zich profileert als groene stad, wordt hier maar weinig zonne-energie opgewekt. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van de meest recente CBS-cijfers.

In Noord-Holland hebben windmolens een relatief groot aandeel in de opwek van groene stroom. Landelijk gezien wordt een kleine 27 procent hiervan opgewekt door windmolens, de overige 73 procent komt van zonnepanelen op daken en velden. In Noord-Holland is deze verdeling 32/68. Daar zijn ook de verschillende windmolenparken op zee, zoals bij Noordwijk en het Prinses Amaliapark bij Wijk aan Zee meegenomen. In absolute zin kunnen alleen Groningen en Flevoland meer windenergie opwekken.

HAARLEM Qua zonnestroom loopt Noord-Holland wat achter bij veel andere provincies, zeker met het grote inwoneraantal in het achterhoofd. Opvallend is bijvoorbeeld de minieme bijdrage van de gemeente Haarlem, de op een na grootste gemeente van de provincie qua inwoneraantal. Dat kan er mee te maken hebben dat een groot deel van de Haarlemse binnenstad geldt als beschermd stadsgezicht.

Afgezet tegen het aantal inwoners doen met name gemeenten als Hollands Kroon, Schagen en Medemblik het goed. In absolute zin scoren Amsterdam en de Haarlemmermeer het best, met name dankzij een groot aantal woningen met zonnepanelen in Amsterdam en liefst drie grote zonneparken in de Haarlemmermeer. Plannen voor een vierde park zijn reeds aangekondigd.

Dat er in Overijssel per inwoner 0,71 kilowatt (kW) aan windmolens en zonnepanelen beschikbaar is, wil zeggen dat er tijdens ultiem zonnige én winderige uren 0,71 kilowattuur (kWh) duurzame stroom per inwoner kan worden opgewekt. Uitgaande van 2,2 personen per gezin gaat het dus om 1,6 kWh per huishouden. Dat kan tijdens die uren voldoende zijn om huizen volledig op groene stroom te laten draaien, want een gemiddeld gezin gebruikt gemiddeld zo’n 7,5 kWh per dag. Op andere momenten, wanneer de zon niet schijnt en de wind minder waait, komt stroom hoofdzakelijk uit gas- en kolencentrales.

Om bovengenoemde reden adviseert Zonneplan dan ook om vooral stroom te gebruiken op momenten waarop de zon en wind voor een groot deel van de stroomtoevoer zorgen. Het komt namelijk al regelmatig voor dat het net overbelast raakt tijdens zulke uren, omdat er niet voldoende stroom afgenomen wordt. Vooral wijken met veel zonnepanelen of gelegen in de nabijheid van een wind- of zonnepark kunnen hieraan bijdragen. Door stroom direct van zo’n hernieuwbare energiebron af te nemen, hoeft de stroom niet verder het elektriciteitsnet op, waarmee mogelijke overbelasting voorkomen wordt.

advertentie
advertentie