Het verouderde bedrijventerrein Legmeer wordt omgevormd tot een woon/werkgebied.
Het verouderde bedrijventerrein Legmeer wordt omgevormd tot een woon/werkgebied. René de Leeuw

Versneld woningen bouwen met bijdrage uit Woningbouwimpuls

Nieuwbouw

HAARLEM De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft bij het Rijk een bod neergelegd om versneld ruim 20.000 woningen te bouwen. De woningen, verdeeld over tien projecten in Amsterdam, Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer, Almere, Amstelveen, Purmerend en Hilversum, kunnen worden gebouwd met financiering uit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid. 

Gemeenten konden tot dinsdag 24 november projecten indienen. Voor Haarlem gaat het om twee projecten. Ontwikkelzone Zuid-West (Houtvaartkwartier) moet goed zijn voor 1.472 nieuwe woningen en in Oostpoort moeten er 1.137 woningen bij komen. Het is nu aan het Rijk om te bepalen of zij met deze impuls de woningbouw in de MRA wil aanjagen en de palen daadwerkelijk sneller de grond in gaan.
Ondanks bouwrecords en hoge bouwproducties kampt de MRA met een gigantisch woningtekort. Daarnaast staat de betaalbaarheid van woningen in de hele metropoolregio steeds meer onder druk. Minimaal de helft van de ruim 20.000 woningen betreft betaalbare woningen: sociale huur en bereikbare huur- en koopwoningen.

BETAALBAAR “De tekorten aan betaalbare woningen in onze regio zijn enorm”, zegt Laurens Ivens, wethouder Wonen in Amsterdam en lid van het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen in de MRA. “Met een gemiddelde bijdrage van ongeveer 5.000 euro per woning uit de bouwimpuls kunnen we de bouw van bijna 20.000 betaalbare woningen versneld voor elkaar krijgen. Voor alle woningzoekenden in de regio zou dat een enorme opsteker zijn.”

De omvang van de projecten die de MRA met een bijdrage van 100 miljoen euro vanuit de bouwimpuls kan realiseren, varieert van 600 woningen in Hilversum tot 4.100 woningen op IJburg II in Amsterdam. Met dit aanbod levert de regio een substantiële bijdrage aan het totaal aantal woningen dat nodig is om de woningtekorten de komende jaren in te lopen. Eerder hebben het Rijk en de MRA samen de ambitie vastgesteld om zo veel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en dicht bij OV-locaties.

De aangeboden projecten staan allemaal in relatie tot deze gezamenlijke ambitie. Ze zorgen voor verdichting rond stations en verkeersknooppunten, waarmee het vervoersnetwerk optimaal wordt benut, betaalbare woningbouw kan worden versneld en stadsharten worden versterkt.

Behalve de projecten van de woningbouw in Haarlem zijn er door Amsterdam nog twee projecten ingediend met voor beide ruim 4.100 woningen in Hamerkwartier en IJburg II.  Voor Amstelveen gaat het om de 2.157 woningen die gebouwd zullen worden op de plek van het huidige bedrijventerrein Legmeer. In Haarlemmermeer gaat het om 20.12 woningen op het Bols-Pionierterrein en Zaanstad gaat in het project Maak Noord 1.865 woningen bouwen.  Almere gaat 1.000 woningen bouwen op de Campus in de binnenstad. In Purmerend in Wheermolen Oost worden 632 woningen gebouwd en in Hilversum komen 603 woningen in de Stationsomgeving.

PLANNEN HAARLEM Oostpoort wacht al jaren op een kwalitatieve invulling. Het gebied rondom het station Haarlem Spaarnwoude is met uitzondering van de (deels leegstaande) kantoren, de Ikea en de verbeterde Oudeweg nog grotendeels onbebouwd. Een duurzame en voor de stad belangrijke invulling is hier meer dan gewenst. De strategienota en mobiliteitsplan voor dit project zijn naar verwachting begin 2021 gereed. De plannen voor Zuid-West (het Houtvaartkwartier) zijn verzameld in een ontwikkelzone. Deze zone loopt van noord naar zuid van de Westergracht tot aan de randweg bij Haarlem Hoog en rondom de Oosten de Bruijnstraat, de Eysinkweg, de Stephensonstraat en de Grijpensteinweg. Het grootste deel van dit gebied is nu bedrijventerrein. De gemeente vindt dat dit gebied kan worden veranderd in een nieuwe wijk, waar mensen kunnen werken en wonen, en waar voldoende voorzieningen zijn zoals een school, sportvelden en zorg. In dit project is het uitgangspunt om 50 procent van de woningen als sociale huurwoningen te bouwen.

“Het is duidelijk dat we voor een grote bouwopgave staan. De plannen vanuit de gemeenten liggen voor, de spades kunnen de grond in’, zegt Cees Loggen, gedeputeerde Wonen van de provincie Noord-Holland en voorzitter van het MRA-platform Ruimte. “Met dit bod kunnen we het woningtekort een significante slag toebrengen, terwijl we de leefbaarheid van onze provincie beschermen. We rekenen op een positieve reactie van het kabinet.”

TRANCHES Landelijk moeten er tot 2030 ruim 845.000 woningen worden gebouwd om de tekorten in te lopen. In MRA-verband is afgesproken om tot 2030 175.000 woningen te bouwen, jaarlijks gemiddeld 17.500 woningen. Dat lukt alleen wanneer gemeenten, regio en Rijk intensief samenwerken.

Het Rijk stelt in de Woningbouwimpuls in totaal 1 miljard euro beschikbaar om bij te dragen aan de bouw van 65.000 woningen landelijk. Dit geld wordt in tranches vrijgemaakt. In de eerste tranche deden zes gemeenten in de MRA een aanvraag voor een bijdrage. In deze eerste ronde werden bijdragen toegekend voor projecten in drie MRA-gemeenten. Hiermee kunnen ruim 13.500 woningen worden gebouwd.

advertentie
advertentie