De eerste paal ging maandag in de grond.
De eerste paal ging maandag in de grond. Eigen Foto

Eerste paal de grond in voor Circulair BouwLab in Haarlem

Nieuwbouw

HAARLEM Maandag 1 november was een mijlpaal voor een bijzonder project voor de circulaire bouw in de Waarderpolder. In het bijzijn van wethouder Robbert Berkhout, diverse raadslieden en alle deelnemende projectpartners werd de eerste heipaal geslagen van het nieuwe Circulaire BouwLab. 

Het lab wordt op het terrein van 3D Makers Zone opgebouwd met onderdelen van een pand uit Almere en doorontwikkeld met innovatieve, duurzame elementen. In de nieuwe bouwhub kan de hele bouwketen straks experimenteren met circulaire en duurzame toepassingen in combinatie met technologische innovatie. Circulair BouwLab is het eerste project dat wordt gerealiseerd binnen de ambities om het C-District/MAAK-terrein in de Waarderpolder te ontwikkelen tot een toegankelijke proeftuin voor het hele regionale bedrijfsleven.

DUURZAME ECONOMIE Het C-District ligt in de Zuidwest hoek van de Waarderpolder, op en rond het MAAK-terrein. In dit iconische gebied wil de gemeente Haarlem een toekomstbestendige innovatieve hub realiseren waar samen met MKB, startups en kennisinstellingen technologische projecten worden ontwikkeld op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Robbert Berkhout: “We willen in de Waarderpolder een plek creëren waar bedrijven uit de regio innovatieve oplossingen bedenken en zo bijdragen aan een duurzame economische groei en werkgelegenheid. De ontwikkeling van Circulair BouwLab is een mooie eerste stap.”

CIRCULAIR BOUWEN Na een intensief, maar zeer leerzaam voorbereidingstraject is nu officieel de (her)bouw van Circulair BouwLab gestart. De projectgroep heeft flinke stappen gezet. Het wil met de Circulaire BouwLab Experience als ‘living lab’ aantonen dat circulair bouwen echt mogelijk is en gaat de levenscyclus van een hergebruikt gebouw verrijken met actuele data (digital twinning). De ervaring met dit praktijkvoorbeeld kan andere opdrachtgevers overtuigen om ook stappen te zetten naar duurzaam en slim bouwen en het hergebruiken van materialen. Ook geeft het project antwoorden op vragen zoals: Heeft het economisch wel zin om een pand her te gebruiken? Is het technisch haalbaar? En hoe ga je om met de tijdelijkheid?

DIGITALE INNOVATIE In de loop van het project zijn nieuwe partijen aangehaakt zoals Voorbij Prefab, Patina, Stack3D Robotic Building en Vianen. Er worden zoveel mogelijk circulaire, duurzame en innovatieve oplossingen toegepast om te testen en te meten. Zo wordt bijvoorbeeld het dak voorzien van verschillende soorten dakbedekkingen (natuurlijk, traditioneel, gerecycled en zonnepanelen) en worden zij- en achtergevel voorzien van modulaire gevelcomponenten. Als toonbeeld van digitale innovatie in de bouw wordt één van de zijgevels uitgerust met een parametrisch ontworpen en gerobotiseerd gemetselde muur. De voorlopige planning is dat het pand in het voorjaar van 2022 wind- en waterdicht is.

Kijk voor meer informatie over het project en het pand op bouwlab.com/circulairbouwlab.html.

advertentie