Afbeelding
Eigen Foto

Sancta Maria week lang in het teken van UNESCO

Onderwijs

HAARLEM Tijdens de UNESCO dagen van 12 tot en met 15 oktober staan alle lessen op het Sancta Maria in het teken van wereldburgerschap, duurzaamheid, intercultureel leren, vrede en mensenrechten. Zo praten leerlingen bijvoorbeeld over ‘Les réfugiés et moi’ bij Frans, onderzoeken ze hoe groot het energieverbruik is van social media bij informatica en gaan leerlingen op excursie naar Nijmegen en Maastricht voor het vak Latijn. 

UNESCO is de VN-organisatie voor cultuur, wetenschap en onderwijs. Sancta Maria maakt als UNESCO-school deel uit van een wereldwijd netwerk dat internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit nastreeft. Dit gebeurt het hele schooljaar, maar in de UNESCO week is er intensief aandacht voor de wereld om ons heen. 

Elk vak heeft per leerjaar een mooi lesprogramma opgesteld. De strekking van de les gaat altijd over een duurzame ontwikkelingsdoelstelling, die past bij de UNESCO thema’s. Bij lichamelijk opvoeding worden er diversiteitsspelen georganiseerd, waarbij de leerlingen in arme of rijke landenteams worden verdeeld. Bij biologie staat een practicum over de ‘plastic soep’ gepland, bij natuurkunde een practicum over woningisolatie en bij scheikunde een practicum over schoon water en sanitair. 

De aardrijkskunde docenten geven lessen over werelderfgoed en bij het vak quest wordt er onderzoek gedaan naar de werelderfgoedlijst. Bij bedrijfseconomie wordt gesproken over duurzaam bankieren en bij wiskunde wordt gerekend met alternatieve energie; zon en wind. Het gespreksonderwerp bij levensbeschouwing is onder andere vooroordelen en ze praten bij Engels over ‘climate change and floodings.’ Bij theater maken leerlingen scenes uit het videodagboek van Anne Frank en zijn er workshops van gastdocenten van het National Theater over de voorstelling Trojan Wars! 

Het CKV project van 5 vwo over het koloniale verleden van Nederland past helemaal bij de UNESCO pijlers. De leerlingen gaan verder aan de slag met hun onderzoek en stop-motion video’s over het onderwerp. De gymnasiumklas G2a bezoekt de Romeinse Limes in Nijmegen en Maastricht. Onlangs is deze noordgrens van het Romeinse Rijk toegevoegd aan de UNESCO lijst van werelderfgoed. 

Er wacht de leerlingen een mooi programma met een ‘scherven’ workshop, ‘Roman Quest’ speurtocht, klimmen en bezoek aan verschillende musea. De leerlingen evalueren tijdens de UNESCO dagen zeven lessen. In de mentorlessen wordt gewerkt aan een overkoepelende opdracht over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en verzamelen de leerlingen foto’s uit de media die passen bij de verschillende thema’s. 

De UNESCO vlag met alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zal dinsdagochtend worden gehesen door de uitverkoren brugklas. Deze openingsceremonie markeert de start van de Sancta UNESCO dagen vol wereldse lessen en opdrachten.

advertentie