Afbeelding
Eigen Foto

Extra lokalen in Haarlem voor onderwijs aan Oekraïense kinderen

Onderwijs

HAARLEM Het rode gebouw aan de Aziëweg 20 biedt vanaf sinds 23 mei onderdak aan de Oekraïense leerlingen van de Internationale Taalklas (ITK).

Sinds de komst van de Oekraïense vluchtelingen werden zo’n tachtig kinderen aangemeld voor het nieuwkomersonderwijs voor leerlingen tot 12 jaar. De gemeente en de ITK hebben er samen voor gekozen het ‘rode gebouw’ hiervoor in ieder geval tot de herfstvakantie in te zetten.

“In een dichtbebouwde stad als Haarlem vraagt het om wat puzzelwerk wanneer er ergens ruimte voor nodig is. Sinds de komst van de vluchtelingen uit Oekraïne zien we dat niet alleen de gemeente, maar ook heel veel Haarlemmers ruimte maken om de vluchtelingen op te vangen of te helpen. Ik vind dat hartverwarmend”, zegt burgemeester Jos Wienen.

In de extra lokalen volgen de Oekraïense kinderen voorlopig met elkaar les. Na de zomer krijgen zij les samen met de andere leerlingen van de ITK. De ITK is nog hard op zoek naar extra leerkrachten om onderwijs aan deze leerlingen te geven.

De Internationale Taalklas geeft nieuwkomersonderwijs aan kinderen die nieuw in Nederland zijn en wonen in de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Velsen, Bloemendaal of Heemstede.

Kinderen ouder dan 12 kunnen voor nieuwkomersonderwijs terecht bij de Internationale Schakelklas. Hier zijn sinds de komst van Oekraïense vluchtelingen zo’n tachtig kinderen aangemeld.

advertentie