Afbeelding
Eigen Foto

Kolksluis Spaarndam op verantwoorde wijze opgeknapt

Overig

SPAARNDAM Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Uitvoering van deze werkzaamheden staan gepland in november 2020.

Het ontwerp en de uitvoering zijn in een aantal opzichten uitdagend. De Kolksluis is een Rijksmonument. In de kademuur van de Oostkolk zijn bovendien zeven monumentale kastanjebomen diep geworteld. “Wij zijn ons sterk bewust van de gezichtsbepalende waarde van deze bomen in het beschermde dorpsgezicht. Tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de sluis. Het behoud van de monumentale waarde, het waarborgen van voldoende stabiliteit en het voorkomen van eventuele aantasting van de fundering van omliggende panden zijn absolute voorwaarden voor het vervangen van de kademuren”, aldus Wendy van der Zwart namens het omgevingsteam van het project Sluizen Spaarndam.

“Het verenigen van alle belangen is niet eenvoudig. We zijn blij met de expertise van de aannemer Beens. Deze waterbouwer bereidt samen met Rijnland in bouwteamconstructie het vervangen van de kademuren voor. Op dit moment zijn er diverse ontwerpopties die uiteenlopen qua haalbaarheid en risico’s. Om een goed afgewogen keuze te maken, zijn we in gesprek met diverse deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed, monumentale bomen en funderingen. Ook de direct omwonenden willen we in onze afweging meenemen, zij ontvangen binnenkort een brief met meer informatie”, vult Van der Zwart aan.

Het vervangen van de kademuren van de Kolksluis maakt deel uit van een breed pakket aan werkzaamheden dat Rijnland de komende jaren in Spaarndam uitvoert. Ook de Woerdersluis, de Boezemsluis en de duiker bij gemaal ‘de oude Spaarndammer’ worden aangepakt. Tijdens de laatste veiligheidsinspectie bleek dat de monumentale sluizen in de dorpskern van Spaarndam op belangrijke onderdelen niet aan de waterkering-normen voldoen.

De Kolksluis werd in 1280 aangelegd en is daarmee de oudste nog werkende sluis in Europa. Met zijn monumentale status en unieke vorm is de sluis kenmerkend voor het historische karakter van Spaarndam. De kademuren zijn in 1927 voor het laatst vervangen en aan het einde van hun levensduur. De verzwakte fundering veroorzaakt spoelgaten en verzakkingen van het straatwerk. Dus neemt Rijnland maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

advertentie
advertentie