Joost van den Bogert, pastoraal manager.
Joost van den Bogert, pastoraal manager. Eigen Foto
COLUMN

Vriendschap als crisisbestrijding

Overig Stem in de Stad

HAARLEM Het Haarlems Weekblad plaatst om de week een column van Stem in de Stad. Deze organisatie zet zich in voor Haarlemmers die het moeilijk hebben en kijkt om naar kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die niet altijd gehoord of gezien worden. Deze week is het woord aan Joost van den Bogert, pastoraal manager.  

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, veel Haarlemmers bevinden zich in een identiteitscrisis. Ja hoor, denkt u misschien, weer dat woord. Je kunt tegenwoordig geen column of krantenartikel lezen of er is alweer sprake van een inflatie van het woord ‘crisis’. De klimaat-, woon-, kansen- of coronacrisis, dan kan er vast nog wel een identiteitscrisis bij.

Ondanks de overvloed aan crisis wil ik uw aandacht vestigen op de in 2021 gepubliceerde Gezondheidsmeter van de GGD Kennemerland. “46% van de volwassenen in Haarlem voelt zich eenzaam.” Bijna de helft van ons voelt zich eenzaam, bijna de helft! Daar word ik verdrietig van. 

“Zeg mij wie jouw vrienden zijn en ik zal je zeggen wie jij bent,” luidt het bekende spreekwoord. Wat mij betreft klinkt daar waarheid in door. Het zijn namelijk bij uitstek de relaties met de mensen om je heen, je vrienden, je collega’s, je familie, je minnaar, die bepalen wie je bent. Zoals Henri Nouwen, de bekende priester die graag in Haarlem logeerde, het verwoordde: “Niet je prestaties, niet je bezittingen, maar het geliefd-zijn bepaalt je identiteit.” 

Vandaar dat ik een identiteitscrisis ontwaar achter die kille cijfers over onze eenzaamheid. Onze identiteit ligt nu eenmaal niet in onszelf, maar in onze vriendschappen. Wanneer ons vriend-zijn, ons kind-zijn en ons geliefd-zijn ons ontvallen, dan staat onze identiteit op het spel. 

Natuurlijk durf ik niet te beweren dat Stem in de Stad deze crisis kan bezweren – dat zou al te pretentieus zijn. Toch geloof ik in onze plek, vooral in de vriendschappen die ontstaan in bijvoorbeeld het Aanloopcentrum of tijdens taallessen aan mensen overal vandaan. Dagelijks zie ik dat er aandacht wordt gegeven aan het geliefd-zijn van mensen. En dat in alle broosheid en kwetsbaarheid, daarover geen misverstand.

Ook onze organisatie, Stem in de Stad, is gebouwd op vriendschap. Ook onze identiteit wordt bepaald door de relaties die Haarlemmers met ons hebben. Het werk van Stem verdient het om geliefd te zijn, daarvan ben ik overtuigd. We nodigen alle Haarlemmers dan ook uit om ons te steunen, financieel of door mee te komen doen. Want alleen samen, als vrienden, maken we een einde aan eenzaamheid.

Joost van den Bogert, pastoraal manager

advertentie
advertentie