Petra de Vries.
Petra de Vries. Eigen Foto
COLUMN

Een warm huis van Aandacht

Overig Stem in de Stad

HAARLEM Het Haarlems Weekblad plaatst om de week een column van Stem in de Stad. Deze organisatie zet zich in voor Haarlemmers die het moeilijk hebben en kijkt om naar kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die niet altijd gehoord of gezien worden. Deze week is het woord aan Petra de Vries, zakelijk manager.

Het zijn verontrustende tijden en het is het extra fijn als je lief en leed met elkaar kunt delen. Stem in de Stad heeft de deur open staan en heet iedereen van harte welkom om bij ons, bij een gratis kopje koffie of thee, op verhaal te komen.

Je verhaal vertellen lukt beter in een warm huis met liefdevolle aandacht en zorg voor hoe het ook verder na het moment met je zal gaan. In ons Aanloopcentrum werken wij met vrijwilligers die tijd hebben om te luisteren, aansluiting zoeken en meeleven. Dit is belangrijk, want het (levens)verhaal is de moeite van het aanhoren waard vanuit oprechte nieuwsgierigheid en mag niet verloren gaan in een oplossingsgerichte beweging om het allemaal te fixen, te zoeken naar de zelfredzaamheid en zo in de actiestand te komen. Stilstaan en echt luisteren naar wat er verteld wordt en juist ook datgene wat niet gezegd wordt, is heilzaam voor het welzijn van de mens. Juist in verontrustende en veranderende tijden is dit van belang. Als we hier op inboeten, dan staat de zielenzorg voor mensen op de tocht. We moeten oog en oor hebben voor elkaar.

Het er zijn voor mensen in onze stad Haarlem is een verantwoordelijkheid van ons allen. De gemeente Haarlem, allerlei hulpverleningsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers, mensen in de wijk die naar elkaar omzien, allemaal kunnen en mogen we onze bijdrage leveren. Dit gaat van grootse plannen tot een klein gebaar als we een dakloze een waardige uitvaart bezorgen samen met mensen die bedroefd zijn om het verlies van diegene. 

Vrijwillige inzet om onze stad en in het bijzonder onze organisatie mooier en beter te maken vraagt commitment. Heb je tijd om een dagdeel per week gastvrouw of gastheer te zijn in ons Aanloopcentrum of iets minder tijd, maar wel aan het eind van de dag, dan kun je ons meehelpen bij de eetvoorziening, meld je dan bij ons aan. We hebben een enerverend, een warm huis van Aandacht in de aanbieding en met hulp van velen kunnen we er zijn voor mensen die ons nodig hebben. 

Petra de Vries, zakelijk manager

advertentie
advertentie