Afbeelding
Foto Shutterstock

Inschakelen opkoper inboedel bij ontruiming woning duurzame keuze

Partnercontent

Bij het (laten) ontruimen van een woning kiezen zowel particulieren, bijvoorbeeld bij het overlijden van een dierbare, als zakelijke partijen steeds vaker voor de hulp van een ontruimingsbedrijf. Het neemt hen veel werk uit handen bij het opruimen van de woning. Partijen die gespecialiseerd zijn in woningen ontruimen, bieden zichzelf in sommige gevallen ook aan als opkoper van de inboedel. Het laten opkopen van een inboedel is een hele duurzame keuze. Het is immers zonde, wanneer spullen direct naar de vuilstort worden afgevoerd. Er kunnen immers spullen van waarde bij de inboedel zitten; zowel financieel, als op het gebied van het hergebruiken hiervan. 

Woning ontruiming in verschillende situaties noodzakelijk 

Er zijn verschillende situaties waarin een woning ontruiming noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een huurder die al maanden de huur niet heeft betaald. In veel gevallen zal eerst gekeken worden of het treffen van een betalingsregeling uitkomst kan bieden. Immers, in tijden van een hoge inflatie en bijvoorbeeld voortdurend oplopende energiekosten kan het voor mensen lastig zijn hun vaste lasten te blijven betalen. Zij zijn in Nederland relatief goed beschermd middels wet- en regelgeving. Het maakt dat zij niet direct uit een huurwoning gezet zullen worden. Een andere situatie waarin het ontruimen van de woning noodzakelijk kan zijn werd reeds genoemd; het overlijden van een dierbare. 

Inboedel van overleden dierbare uitzoeken en laten opkopen 

Voordat de woning ontruimd wordt, kunnen nabestaanden van de overledene de spullen uitzoeken. De ene familie kiest er hierbij voor om de inboedel zelf te sorteren en af te voeren. Een andere familie zal hier hulp bij inschakelen. Juist voor hen is de hulp van een opkoper van inboedels interessant. De spullen van de overledene zullen immers nog van voldoende kwaliteit zijn, om elders gebruikt te kunnen worden. Het laten opkopen van de inboedel dient als korting op de kosten van een ontruiming van de woning. Bij veel bedrijven is het niet mogelijk de inboedel uitsluitend te laten opkopen; het gaat altijd gepaard met een woningontruiming. Zou men de inboedel slechts te koop willen aanbieden, dan kan men zich wenden tot een (particuliere) handelaar. 

Opknappen van woningen bij een ontruiming 

Naast de mogelijkheid om een professional op het gebied van een ontruiming de inboedel af te laten voeren, kan men deze ook inschakelen voor het opknappen van woningen. Vaak blijkt dat huurders die hun huur langere tijd niet hebben kunnen betalen, nauwelijks wat aan de woning hebben gedaan. Je kent de beelden vast van slecht onderhouden, uiterst vieze huizen. Het is niet onlogisch, men gebruikt het volledige inkomen om de lasten zo goed mogelijk te kunnen betalen en in eerste instantie henzelf te kunnen verzorgen. Een ontruimer kan de vloer verwijderen en de woning grondig reinigen. Het maakt dat de woning al snel weer beschikbaar is voor de verhuur. 

advertentie