Afbeelding
Shutterstock

Online regelhulp vertelt je of jij code 95 moet halen

Partnercontent

Beroepschauffeurs die reeds geslaagd zijn voor hun theorie- en praktijkexamen moeten hun kennis periodiek onderhouden. Concreet betekent dit dat zij hun code 95 moeten laten bijschrijven op hun C, C1, D of D1 rijbewijs. Of code 95 halen voor jou als beroepschauffeur noodzakelijk is, hangt van verschillende factoren af. Daar dit niet voor iedereen helder is, er gelden in sommige gevallen vrijstellingen, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een online regelhulp ontwikkeld. Met deze regelhulp ziet een beroepschauffeur in een mum van tijd of deze zijn of haar code 95 moet halen. Houd er rekening mee dat een code 95 slechts vijf jaar geldig is. Na deze periode moet de aanvulling op het rijbewijs verlengd worden door nascholing te volgen. De exacte regelgeving op dit gebied is vastgelegd in de Richtlijn vakbekwaamheid. Deze vind je online.

Code 95 als aanvulling op C1 rijbewijs niet altijd nodig 

Zoals reeds werd aangehaald is de online regelhulp in het leven geroepen, omdat niet altijd helder is voor wie code 95 als aanvulling op het D, D1, C of C1 rijbewijs verplicht is. Om een voorbeeld te geven: voor onder meer brandweerlieden is het halen van code 95 niet verplicht. Datzelfde geldt voor mensen die werkzaam zijn bij de politie en in die rol af en toe een vrachtwagen besturen. Ook mensen die een bus of kleine vrachtwagen gebruiken voor privé doeleinden, zoals het huren van een dergelijke vrachtwagen voor een verhuizing, is het behalen van code 95 niet verplicht. Op basis van de antwoorden die een chauffeur geeft bij het gebruik van de online regelhulp stelt deze vast of code 95 behaald moet worden.

Bekostiging code 95 vaak via werkgever geregeld 

Wanneer uit de online regelhulp blijkt dat het voor jou noodzakelijk is om code 95 te halen als aanvulling op het C, C1, D of D1 rijbewijs, loont het om bij de werkgever na te gaan hoe de bekostiging hiervan geregeld wordt. Vaak hoeft een beroepschauffeur deze kosten niet zelf te betalen, daar de chauffeur de code 95 nodig heeft voor het uitvoeren van diens werk. Voor veel werkgevers reden om deze opleiding te bekostigen. Daarbij heeft een werkgever zelf ook baat bij een beroepschauffeur wiens kennis op peil is.

Nascholing van 35 uur noodzakelijk

Om basiskwalificatie code 95 te behalen moet een beroepschauffeur gedurende 35 uur nascholing volgen. Er zijn verschillende verkeersscholen in Nederland die deze nascholing aanbieden. Een voorbeeld hiervan is Verkeersschool Wesseldijk. Vaak zijn de aangeboden cursussen er hierbij op gericht de nascholing zo praktisch mogelijk in te richten, om de beroepschauffeur minimaal te belasten en deze diens basiskwalificatie zo snel mogelijk te laten behalen. De nascholing bestaat uit drie vakken, te weten “Verkeer en techniek (RV1)”, “Administratie goederenvervoer of personenvervoer (V2C)” en “Cases administratie (V3C)”.

advertentie
advertentie