Afbeelding
Foto: Pixabay

Hoe trading met hefboomwerking werkt voor Bitcoin

Partnercontent

 Vraagt u zich af of en hoe u een hefboomwerking kunt gebruiken bij de handel in Bitcoin? Zo ja, dan is dit hoe handelen met hefboomwerking werkt voor Bitcoin.

Handel met hefboomwerking bestond al lang voor de uitvinding van cryptovaluta. Deze risicovolle handelsstrategie heeft echter een onevenredig grote invloed gehad op de prijzen van digitale activa. Sommige critici beweren dat de handel met hefboomwerking een van de belangrijkste oorzaken is van de volatiliteit van de cryptovalutaprijs.

Ondanks de controverse rond crypto-hefboomhandel, blijven veel beurzen deze dienst aanbieden aan cryptovaluta traders. Hoewel mensen zich met cryptohefboomhandel hebben beziggehouden, moeten nieuwelingen de risico’s volledig begrijpen voordat ze deze strategie toepassen.

Wat is hefboomtrading precies?

Een schuld gebruiken om een actief te kopen dat als investering wordt aangehouden, wordt hefboomwerking genoemd. Handel met hefboomwerking stelt beleggers in staat om een grotere blootstelling aan een belegging te verkrijgen dan zij zich hadden kunnen veroorloven als zij alleen hun beschikbare contanten hadden gebruikt.

Hefboomwerking verhoogt de opwaartse, neerwaartse en vermogensrendementen van een positie. En deze verhoogde volatiliteit verhoogt het risico van de belegger, aangezien het hefboomeffect van de belegging de extra inzet bepaalt. Naast het verhoogde risico moet een belegger de geldschieter betalen voor het lenen van geld. Gezien de risico’s die verbonden zijn aan handel met een hefboom, is het raadzaam deze uit te voeren op een El Sitio Oficial Bitcoin360 Ai om onnodige verliezen te vermijden.

Wanneer een belegger een hefboom gebruikt, resulteert een bepaalde stijging van de prijs van zijn activa in hogere winsten; dezelfde logica geldt wanneer de prijs van de activa daalt, wat resulteert in grotere verliezen voor de belegger. In wezen meten de veelvouden van de blootstelling ten opzichte van het eigen vermogen van de belegger de mate van hefboomwerking.

Als een belegger bijvoorbeeld 100 dollar heeft en een aandeel van Apple € 100 kost, kan hij één aandeel kopen zonder een hefboom te gebruiken. Voor een totaal van $1.000 zou die belegger ook $900 kunnen lenen om als hefboom te gebruiken. De belegger heeft nu tien keer het hefboomeffect op zijn investering in Apple, waardoor hij tien aandelen kan kopen in plaats van één.

Wat motiveert beleggers om een hefboom te gebruiken?

Beleggers die veel vertrouwen hebben in een beleggingskans zullen doorgaans een hefboom gebruiken. Als de koers in hun voordeel beweegt, kunnen beleggers dankzij de hefboomwerking snel een aanzienlijke winst maken. Een succesvolle handel met hefboomwerking kan voor een belegger in korte tijd een enorm rendement opleveren met relatief lage kapitaalvereisten.

Omdat hefboomwerking riskant en duur is, is het ongeschikt voor een beleggingsstrategie op lange termijn. De kosten van de lener zullen het rendement op zijn investering na verloop van tijd verminderen. Als de trader de positie voor langere tijd aanhoudt, zal de belegger bovendien waarschijnlijk geconfronteerd worden met een margin call. Bij een margin call op de belegging kan de belegger zijn gehele belegging verliezen.

Beleggingen met hefboomwerking gaan doorgaans voorbij aan het beleggingspotentieel van de activa op lange termijn. In plaats daarvan proberen zij te profiteren van belangrijke gebeurtenissen op korte termijn met aanzienlijke gevolgen voor de prijs. Zo kan het winstverslag van een onderneming de aandelenkoers aanzienlijk beïnvloeden, waardoor een kans ontstaat voor beleggers met een hefboomeffect.

Bitcoin heeft geen winstverslagen, maar wel vergelijkbare geïsoleerde gebeurtenissen. Zo kan bijvoorbeeld valutawetgeving de prijs snel en aanzienlijk beïnvloeden. Verder kunnen bedrijven die Bitcoin-ondersteuning toevoegen of miljardairs die in de munt investeren de markten in beweging brengen en kansen bieden voor beleggers met een hefboomwerking.

Welk effect heeft hefboomwerking op de Bitcoinmarkten?

Beleggers op de Bitcoinmarkten maken vaak gebruik van een hefboom. Zeer optimistische beleggers of in de veronderstelling dat marktbewegend nieuws op het punt staat bekend te worden gemaakt, doen gewoonlijk aan leverage trading.

Aanzienlijke marktbewegingen versterken wanneer veel beleggers beleggingen met een hefboomwerking in hetzelfde activum aanhouden. Als de koers daalt, zullen veel beleggers met een hefboomwerking te maken krijgen met margin calls. En dit dwingt hen te verkopen om hun positie te sluiten en hun schuld af te lossen. Als zij verkopen, daalt de prijs verder, wat resulteert in extra margin calls.

Op marktniveau verhoogt de aanwezigheid van hefboomwerking de volatiliteit van de activa. Omdat de prijs minder voorspelbaar is, schaadt de toegenomen volatiliteit het vermogen van Bitcoin om als waardeopslagplaats te fungeren. Afzonderlijk verhoogt het hefboomeffect het risico en de kans dat een belegging volledig waardeloos wordt.

advertentie
advertentie