Afbeelding
Archief

Stationsplein gaat op de schop

Politiek

HAARLEM De gemeente kan aan de slag met het herinrichten van het stationsplein. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. Vooral de uitstraling van het plein en de verkeerssituatie in de directe omgeving bleken punten van debat in de Haarlemse gemeenteraad. De politiek worstelt in meerdere dossiers met busverkeer en dat straalde ook op het debat over het stationsplein af. Zo kwamen vorige week tweemaal een flink aantal insprekers hun zegje doen over de grote hoeveelheid bussen in hun straat.

Joost Verhagen

Gertjan Hulster mist toch dat er in de visie over het station niet meer naar de trein wordt gekeken. "Haarlem is jaren geleden al van het intercitynetwerk afgesneden. We zijn de directe trein naar Maastricht bijvoorbeeld toen kwijtgeraakt.'' Hij diende samen met de SP een amendement in om dat voor elkaar te krijgen, maar deze haalde het niet. Hart voor Haarlem stelde een stukje reflectie in het stuk te missen, omdat het met de laatste renovatie van het plein volgens fractievoorzitter Louise van Zetten totaal verkeerd is gegaan ondanks dat er toen 35 miljoen euro in geïnvesteerd is.

Frank Visser (Christenunie) vond de lobby voor meer treinen niet realistisch omdat daarvoor het hele landelijke netwerk moet worden aangepast. Ook Groenlinks denkt dat dat plan te ver gezocht is. D66 denkt dat het in de metropoolregio de lobby voor betere fietsverbindingen en een lightrail in de weg kan zitten, ondanks dat Bas van Leeuwen het voorstel om de treinverbindingen te verbeteren wel sympathiek vindt. De PvdA diende een motie in om naast het station ook de verkeerssituatie in de Lange Herenstraat aan te passen omdat daar vaak veel te hard gereden wordt. Wethouder Roduner stond positief tegenover die motie, net zoals een meerderheid in de gemeenteraad. Het amendement van de Actiepartij en SP haalde het niet. Alleen SP, OPHaarlem en Jouw Haarlem steunden de aanpassing in de startnotitie. Het plan zelf kreeg wel overgrote meerderheid. Daarmee kan de gemeente Haarlem nu verder met het verder uitwerken van het plan.

[Lees meer nieuws uit de raad op haarlemsweekblad.nl]

advertentie