Afbeelding
Eigen Foto

Jolanda Kroon nieuwe gemeentesecretaris van Bloemendaal

Politiek

BLOEMENDAAL De gemeente Bloemendaal krijgt per 1 mei een nieuwe gemeentesecretaris in de persoon van Jolanda Kroon. Zij volgt interim-gemeentesecretaris Jan Willem Kradolfer op, die na het afscheid van Wilma Atsma tijdelijk haar taken heeft waargenomen.

De afgelopen jaren voerde Jolanda Kroon (1967) uiteenlopende complexe opdrachten uit in de publieke sector, zowel op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ze heeft ervaring met en kennis van het organiseren van transparante dienstverlening met meetbaar resultaat. Daarbij heeft ze altijd oog voor de strategische bestuurlijke context.

Naast een grote betrokkenheid bij het sociaal domein in brede zin, gaat haar interesse in het bijzonder uit naar de ontwikkelingen in digitale dienstverlening. Haar fascinatie voor goede publieke dienstverlening blijkt ook uit het onderwerp van haar proefschrift bij Nyenrode Business Universiteit: Perspectieven op veranderen binnen organisaties - Het aanpassingsvermogen van publieke dienstverlening en de wendbaarheid van uitvoerende organisaties.

Als gemeentesecretaris ziet Kroon een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd als schakel tussen de ambtelijke organisatie, het bestuur en de inwoners. Ze laat weten: “Ik draag graag bij aan een proactieve rol van de overheid in de snel veranderende samenleving. Dit vraagt veel van de gemeente. Hoe organiseren we bijvoorbeeld na deze coronatijd passende publieke dienstverlening aan de inwoners van Bloemendaal? En hoe zorgen we ervoor dat we kostenefficiënt opereren en de dienstverlening toekomstgericht inrichten? Er zijn al belangrijke stappen gezet, waaronder het digitaal toegankelijk maken van publiekszaken. Maar, om verder te ontwikkelen, hebben we ook andere partijen nodig en is samenwerking met andere gemeenten en inwoners noodzakelijk. Voor de gemeentelijke organisatie is het cruciaal dat de daarin werkende professionals worden uitgedaagd om steeds kritisch te zijn, te zoeken naar passende oplossingsrichtingen en ook zichzelf te blijven ontwikkelen. Dit vraagt bestuurlijk om een duidelijke strategische agenda met heldere kaders voor de komende jaren en focus op lokale én regionale (interdisciplinaire) samenwerking”. 

Burgemeester Elbert Roest zegt verheugd te zijn met de komst van Kroon. “Met haar krijgen we een omgevingsbewuste, resultaatgerichte gemeentesecretaris die stevig in haar schoenen staat. Met haar expertise in het publieke domein kan zij van grote toegevoegde waarde worden voor de inwoners”. 

advertentie
advertentie