Afbeelding
Gemeente Haarlem

Haarlemse college akkoord met transitievisie warmte

Politiek

HAARLEM Het Haarlemse college is akkoord met de definitieve transitievisie warmte. In de visie staat waar en hoe de gemeente de komende jaren aan de slag gaat om zoveel mogelijk woningen van het gas te krijgen. Met deze plannen wordt, samen met de geplande aardgasvrije nieuwbouw woningen, 25 procent van Haarlem aardgasvrij in 2030. Ruim achthonderd Haarlemmers dachten mee met de plannen van de gemeente. Tijdens de inspraak kwamen nog eens vijftig, veelal enthousiaste, reacties binnen. Met de plannen kan de stad de komende jaren aan de slag.

Wethouder duurzaamheid Robbert Berkhout: “Ik ben verheugd dat we samen met de stad tot deze visie zijn gekomen. Sterker nog, dat we ook samen met partners en bewoners de  plannen die in de visie staan al uitvoeren. Zo zijn drie warmtenetten in ontwikkeling. Voor de Waarderpolder start dit najaar een aanbesteding voor de aanleg. Voor het warmtenet in Meerwijk nam het college een besluit voor de oprichting van het Haarlems Warmte Netwerk. Dit is de gezamenlijke onderneming waarmee de gemeente samen met partners de aanleg en exploitatie van het warmtenet in de wijk gaat organiseren. Het ZonneWarmtenet Ramplaankwartier is een prachtig wijkinitiatief waar het college dit najaar een voorstel aan de raad over garantstelling en rolneming verwacht te doen.”

Naar aanleiding van de inspraakreacties is op een aantal punten een herberekening in de bronnenstrategie gemaakt. Ook is er meer uitleg toegevoegd over waarom Haarlem, Nederland en heel Europa van het aardgas af moet. In de definitieve visie legt de gemeente nog meer nadruk op het gebruik van hybride warmtepompen. De hybride warmtepomp is goedkoper dan een volledige warmtepomp en maakt alleen op koude dagen gebruik van aardgas. Hierdoor kunnen woningen het grootste deel van het jaar aardgasvrij zijn. Haarlem is een van de eerste gemeentes die duidelijk een keuze maakt voor het gebruik van hybride warmtepompen. Het is op korte termijn een goede tussenoplossing om het aardgasverbruik te verminderen.

Veel bewoners willen hun huis verduurzamen. Haarlemmers hoeven niet te wachten totdat hun buurt aan de beurt is. Iedereen kan nu al een stap zetten met energie besparen en opwekken. Met het isoleren van je huis, de aanschaf van een inductiekookplaat of met zonnepanelen bereiden Haarlemmers zich voor op aardgasvrij wonen. Hier zijn adviezen, regelingen en subsidies voor beschikbaar. Deze staan op haarlem.nl/gasvrijer. Haarlemmers kunnen nu ook al meedoen aan de zonnepanelenactie die de gemeente organiseert. 

Op 24 juni bespreekt de gemeenteraad de definitieve transitievisie warmte. Bekijk de Haarlemse transitievisie wamte

advertentie
advertentie