Afbeelding
Archief

Nieuw democratisch experiment, Burgerberaad in commissie Bestuur besproken

Politiek

HAARLEM Over lastige onderwerpen in een stad is het vaak lastig te besluiten, zo ervoer Haarlem bijvoorbeeld bij de discussie over huisvesting van mensen met een verslaving en psychische problemen, Domus Plus. Om breder draagvlak onder inwoners in de besluitvorming te kunnen krijgen komen daarom de Actiepartij, GroenLinks en D66 met een initiatiefvoorstel voor een Burgerberaad Haarlem. De commissie Bestuur spreekt donderdag 9 december over het voorstel.

In een Burgerberaad zitten 50 tot 100 inwoners, na loting. Het eindoordeel over de adviezen ligt bij de gemeenteraad. Loting moet voorkomen dat alleen mensen meedoen die altijd al actief zijn op lokaal niveau, de zogeheten ‘usual suspects’. De verwachting is dat met een breed samengestelde groep meedenkers discussies niet verzanden in een gepolariseerde voor- of tegen discussie, maar dat er ‘met respect voor elkaars standpunten’ wordt gekeken waar de oplossing ligt, aldus de opstellers van het initiatiefvoorstel.  

Haarlem heeft de afgelopen vier jaar al diverse experimenten in gang gezet met vormen van Nieuwe Democratie. Volgens fractievoorzitter van GroenLinks Jasper Drost kan het Burgerberaad daar “een mooie aanvulling” op zijn, zo laat hij desgevraagd weten. “Een punt van discussie is wel hoe bindend het resultaat van het Burgerberaad moet zijn. Als raadslid heb je de eed afgelegd die stelt dat je zonder last of ruggenspraak besluit. Als er dan een advies ligt dat bindend moet zijn is dat lastig met elkaar te verenigen”.
In het initiatiefvoorstel staat dat de gemeenteraad het advies van het Burgerberaad overneemt wanneer 70 procent van de leden van het beraad het advies steunt.

Het college van b en w laat weten dat ze het initiatiefvoorstel steunt, als ‘extra instrument voor burgerparticipatie’. Wel stelt het voor om de vraagstelling waarmee het beraad aan de slag gaat van te voren vast te laten stellen door de raad. Ook raadt het college aan om een onafhankelijke commissie in te stellen die met name de objectiviteit van het proces in de gaten houdt.   

Marilou den Outer

advertentie
advertentie

Meest gelezen

advertentie
advertentie
Logo
advertentie