Afbeelding
Pixabay

Haarlemmers kunnen na Kerst online afspraak maken voor boosterprik in Kennemer Sporthal

Politiek

HAARLEM Haarlemmers kunnen na de Kerst ook online een afspraak maken om een boosterprik te halen in het Kennemer Sportcenter. Dat heeft burgemeester Wienen donderdag laten weten in het vragenuur van de raad. Momenteel worden Haarlemmers die een boosterprik willen halen nog naar andere plaatsen doorverwezen. 

OP Haarlem stelde in het vragenuur van de raad diverse vragen over het vaccineren in Haarlem. “In de aanvang van de vaccinatiecampagne ontbeerde Haarlem een priklocatie. Pas na geruime tijd kwam de Kennemer Sporthal beschikbaar. Haarlem liep achter”, zo stelde de partij voorafgaand aan haar vragen aan Wienen. “Nu blijkt bij de start van de boostercampagne weer geen (adequate) locatie beschikbaar. Tot dusver is een 2-prikstraten voorziening in een container met een zeer slechte toegankelijkheid voor mindervaliden. Deze twee prikstraten zijn uiteraard volstrekt ontoereikend, Haarlem loopt achter. Gelukkig komt er vanaf 27 december verandering in de situatie en is de Kennemer Sporthal weer beschikbaar met tien prikstraten”. 

OP Haarlem wilde graag van burgemeester Wienen weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat er bij de start van de boostercampagne geen volwaardige accommodatie beschikbaar was in Haarlem. Volgens Wienen heeft dat te maken met het feit dat er in eerste instantie werd uitgegaan van een heel ander soort boostercampagne met een veel minder hoog tempo en een lager aantal prikken dat in dezelfde tijd gezet zou worden. “Daarvoor was in de regio voldoende capaciteit beschikbaar. Toen duidelijk werd dat de capaciteit hoger moest worden, is ook gestart met de voorbereiding van de verhoging van de capaciteit in Haarlem”. 

Volgens Wienen was het al enige tijd bekend dat de Kennemer Sporthal na de zomer niet meer beschikbaar zou zijn als vaccinatielocatie. Toch is de gemeente er niet in geslaagd om tijdig een vervangende locatie te vinden. “Er is door de GGD gezocht naar een vervangende locatie, maar toen dat problemen opleverde, is teruggevallen naar de parkeerplaats bij de sporthal waar een tijdelijke vaccinatielocatie is ingericht”, zo legde hij uit. “Het was echter duidelijk dat dat niet de gewenste situatie was. Er is verder gezocht naar een andere oplossing en toe de boostercampagne de snelheid kreeg die het nu heeft, was ook duidelijk dat alleen een grote locatie zou kunnen voldoen. Het is mij ook tegengevallen hoeveel locaties er in Haarlem daarvoor daadwerkelijk beschikbaar zijn. De gemeente heeft geïnventariseerd welke locaties in aanmerking zouden kunnen komen, maar dat bleken in alle gevallen locaties waar andere gebruikers inzitten. Die moeten daar dan uit en dat brengt een afweging met zich mee. Die hebben we gemaakt en het bleek onontkoombaar om de sporthal weer in gebruik te nemen”.

Daarop wilde OP Haarlem graag van de burgemeester weten welke gevolgen het gebruik van de Kennemer sporthal heeft dit voor de zaalsporten en zaalcompetities. Wienen liet raadslid F. Smit weten dat het CIOS, die de sporthal intensief gebruikt, deze de komende maanden niet kan gebruiken. “Daarnaast is er een aantal sportverenigingen, korfbal, volleybal en zaalhockey, die niet in de zaal terecht kunnen. Dat is bijzonder vervelend voor een sector die toch al zo zwaar getroffen is. We hebben er alles aan gedaan om een alternatief te vinden dat niet deze negatieve effecten had, maar dat is niet gelukt”. Volgens Wienen wordt de sporthal tot 27 februari gebruikt als vaccinatielocatie en wordt er nu al gekeken naar een locatie die daarna ingezet kan worden.

Hoewel de Kennemer Sporthal maandag 27 december start met het geven van boosterprikken, kan de locatie momenteel nog niet gevonden worden bij het maken van een online afspraak. Volgens Wienen komt daar naar alle waarschijnlijkheid na de Kerst verandering in. “Volgens de landelijke normen moet eerst volstrekt zeker zijn dat de locatie klaar is. En zoals het er nu uitziet is dat 27 december als de sporthal start met het zetten van vaccinaties”.

Bjorn Warmerdam

advertentie
advertentie