Aan de Nieuweweg 2 moet een opvang komen voor mensen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking.
Aan de Nieuweweg 2 moet een opvang komen voor mensen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking. Archief

Omgeving en gemeente hebben samen aan plannen voor Nieuweweg 2 gewerkt

Politiek

[HAARLEM De gemeente Haarlem werkt samen met bewoners, ondernemers en de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer aan een plan voor de ontwikkeling van het terrein aan de Nieuweweg 2. Daar komt een opvanglocatie voor mensen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking.

In de afgelopen maanden heeft participatiebureau Tertium in opdracht van de gemeente een workshop georganiseerd met de wijkraad en ongeveer vijftien buurtbewoners. Ook zijn verschillende belanghebbenden geïnterviewd. De opbrengst van de interviews en workshop is gebruikt om de plannen verder uit te werken. Via de website van de gemeente en Facebookpagina Haarlem Oost werden mensen uitgenodigd om zich aan te melden voor een interview.

Met deze inbreng is participatieplan gemaakt en een startnotitie. In een participatieplan staat hoe de omgeving betrokken wordt bij het project. In een startnotitie  staan de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het terrein aan de Nieuweweg 2. De plannen zijn te bekijken op haarlem.nl

Op 27 januari bespreekt de gemeenteraad de startnotitie voor de ontwikkeling van de Nieuweweg 2. Als de gemeenteraad de startnotitie heeft vastgesteld dan zullen de wijkraad en gemeente voor dit project een ‘wijkprojectroep’ oprichten. Daarin zitten afgevaardigden van de wijkraad en enkele buurtbewoners en ondernemers. De wijkprojectgroep en de gemeente zullen in 2022 samen het volgende doen: Een voorstel maken voor de inrichting van het terrein aan de Nieuweweg 2 met Domus Plus, het veiligheidsplan voor de omgeving uitwerken en de omgeving informeren over de voortgang van de plannen.

advertentie