Afbeelding
Eigen Foto

Raadslid Ibrahim Yerden verruilt PvdA voor Trots Haarlem

Politiek

HAARLEM Gemeenteraadslid Ibrahim Yerden, in 2018 met voorkeursstemmen gekozen als lid van de PvdA-fractie, heeft de partij op de eerste dag van het nieuwe jaar verlaten om de overstap te maken naar Trots Haarlem. Directe aanleiding voor deze stap was zijn politieke uitsluiting als enige zittende fractielid van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande. “Kennelijk was men bang dat ik dankzij mijn uitgebreide netwerk opnieuw zou worden gekozen”, zo denkt Yerden. 

De uitsluiting vormde voor Yerden de laatste druppel die de emmer deed overlopen. Volgens het raadslid heeft hij de afgelopen periode namelijk gezien dat de Haarlemse PvdA-fractie zich steeds meer naar binnen keerde. “Hierdoor kwamen de vraagstukken waarmee de inwoners van Haarlem worstelen op het tweede plan. Ik voelde me de afgelopen drie jaar eigenlijk steeds meer belemmerd in mijn rol als volksvertegenwoordiger”. 

GEEN GOEDE AFSPIEGELING Volgens Yerden zag hij tegelijkertijd bij Trots Haarlem hoe het ook kan. Volgens het raadslid kan hij zich bij die partij weer focussen op zijn motivatie om destijds in de politiek te gaan: het er zijn voor de inwoners van Haarlem. Volgens Yerden neemt hij daarnaast ook afstand van de PvdA omdat de partij naar zijn idee geen goede afspiegeling van de Haarlemse samenleving meer biedt. “De PvdA pleit wel voor diversiteit en inclusiviteit, maar er op de kandidatenlijst is daar geen invulling aan gegeven. Er staat geen enkele Haarlemse allochtoon op een verkiesbare plek. Ik ben Trots Haarlem daarom dankbaar voor het feit, dat mij de mogelijkheid geboden wordt om van uit een mooie mix, te werken aan een gemeente die er voor elke inwoner is. Je zit in de politiek voor de bewoners en niet voor jezelf. Het motto: meedoen, meedenken en meebeslissen van Trots Haarlem spreekt mij zeer aan”.

MENINGVERSCHILLEN Volgens Yerden is de PvdA tot zijn grote spijt steeds meer een bestuurders- dan volkspartij geworden. Dat merkte hij onder meer bij de discussie rondom het Domus Plus-project, waarbij de interne meningsverschillen hoog opliepen. “Ik heb in deze discussie geconstateerd dat er voor dit project onvoldoende maatschappelijk steun was”, zo laat hij weten. “De petitie tegen de Domus-plus was immers massaal ondertekend door de wijk. Voortdurend en niet alleen bij dit project is de communicatie vanuit de gemeente met de bewoners onvoldoende of in een veel te laat stadium geweest. Ik koos er ooit voor om in de politiek te gaan om mensen te ondersteunen en wat voor ze te kunnen betekenen. Maar meer en meer kwam ik tot de ontdekking, dat ik op deze manier en bij deze partij (PvdA) weinig van mijn idealen kon uitvoeren. Ik heb de laatste tijd steeds meer gemerkt dat echte maatschappelijke problemen aangekaart worden door de kleinere partijen, met als beste voorbeeld Trots Haarlem. Grote partijen zoals de PvdA zitten vastgeroest in het coalitie-akkoord en de wens om aan de macht te blijven”. 

AMBTELIJKE NOTA’S Volgens Yerden laat het college zich bij de uitvoering van het coalitie-akkoord te vaak leiden door ambtelijke nota’s, die onvoldoende oplossingen bieden voor de maatschappelijke problematiek zelf. “Zij bieden meestal ook onvoldoende aanknopingspunten om met de bewoners in gesprek te gaan. Bewoners die nota bene zelf heel graag willen meedenken, zie bijvoorbeeld bij het Anton Pieckhofje, maar dan volledig van een koude kermis thuiskomen. Dit inzicht maakte de overstap naar Trots Haarlem voor mij relatief eenvoudig, want zij vinden de mening van bewoners het belangrijkste”.

Yerdens feitelijke inbreng in de Haarlemse raad was naar eigen zeggen gebaseerd op zijn ervaringsdeskundigheid als politiek vluchteling uit Turkije, die hij heeft kunnen inzetten op thema’s als eenzaamheid, huiselijk geweld en preventie, vrijwilligersbeleid en zelforganisaties, inburgerings- en vluchtelingenbeleid, maatschappelijke opvang en emancipatie. Verder heeft hij vanuit zijn wetenschappelijke achtergrondaandacht gevraagd voor de ontwikkeling van integraal ouderen- en jongerenbeleid.

advertentie