Afbeelding
Archief

Burgemeester Wienen vindt dat Haarlemse horeca weer open zou moeten

Politiek

HAARLEM Burgemeester Wienen is van mening dat de Haarlemse winkels en ook de horeca zo snel mogelijk weer open zouden moeten kunnen. Dat heeft hij donderdag in het vragenuur van de raad laten weten in antwoord op vragen van Hart voor Haarlem. Hij heeft dat standpunt volgens eigen zeggen ook duidelijk kenbaar gemaakt bij vergaderingen van de Vereniging Nederlandse Gemeente en Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland 

“Haarlem Hart voor Haarlem constateert dat winkeliers, horeca, ondernemers en mensen in het algemeen wegkwijnen onder de zware lockdown”, stelde Louise van Zetten in het vragenuur namens Hart voor Haarlem. “Overal in het land nemen stads- en provinciebesturen actie om de regering in Den Haag onder druk te zetten om deze lockdown te beëindigen. Het college heeft ons in een brief laten weten dat Veiligheidsregio Kennemerland geen speciale actie onderneemt en het voldoende vindt om signalen door te geven via de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG). Graag hoort Hart voor Haarlem het standpunt van burgemeester Wienen hierover”.

BRANDBRIEF In de brief, die eerder donderdag aan alle raadsleden is gestuurd, stelt burgemeester Wienen dat de burgemeesters van gemeenten uit de Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland (VRK) geen brandbrief naar het kabinet sturen. Een oproep aan de regering om de sluiting van niet-essentie¨le winkels en horeca op te heffen, zou wat hen betreft niet nodig zijn. “De reden dat er geen brandbrief is opgesteld, is dat vanuit Kennemerland de signalen van ondernemers, inwoners en de vele andere sectoren die worden getroffen, via het Veiligheidsberaad en de VNG worden doorgegeven aan de minister”, zo verklaart Wienen in de brief.

In het vragenuur van de raad lichtte Wienen de inhoud van de brief graag toe in antwoord op de vraag van Hart voor Haarlem. “In de brief staat nadrukkelijk dat er twee gremia (bestuurlijk orgaan, red.) zijn waarin wij nadrukkelijk bepleiten dat er een versoepeling zou moeten komen. De ene is een vanmiddag gehouden vergadering van de VNG en daarin had ik het meest radicale standpunt. In deze vergadering is een motie, die ik overigens niet ver genoeg vond gaan, goedgekeurd en daarin wordt bepleit dat er een versoepeling komt. Daarnaast is er vanavond een veiligheidsberaad en ook daarin wordt bepleit, nu de zorg flink ontlast is, om de maatregelen terug te draaien. Daar zijn genoeg argumenten voor”.

HORECA Wienen liet weten dat hij het liefst ziet dat we teruggaan naar de situatie zoals die voor 19 december was. “Dat is verder dan er tot nog toe gecommuniceerd is want daar wordt de horeca bijvoorbeeld buiten gehouden. Dat vind ik jammer want dat zijn ook ondernemers die het buitengewoon zwaar hebben. Ik zie niet in waarvoor we ook niet voor hen terug kunnen naar de situatie van voor 19 december. En ik kan u verzekeren dat de Haarlemse stem luid en duidelijk is gehoord, zowel bij de VNG als het Veiligheidsberaad”. 

Volgens Wienen is hij, anders dan Hart voor Haarlem suggereerde, welzeker opgekomen voor de belangen van de Haarlemse ondernemers, maar heeft hij dat niet willen doen via een brandbrief naar het kabinet omdat dat niet de meest voor de hand liggende vorm is. “Het maakt naar de samenleving toe wel duidelijk welke standpunten je hebt, maar het is niet de manier waarop je maximaal invloed uitoefent. Dat doe je door contact op te nemen met de mensen die de beslissingen moeten nemen en dat hebben wij gedaan”. 

De burgemeester liet weten dat de inwoners en ondernemers van Haarlem er verzekerd van kunnen zijn dat hij voor hun belangen opkomt bij het kabinet. “Maar ik vind ook dat wij met de besluiten die het kabinet neemt moeten werken”. En dat houdt volgens Wienen dus ook in dat er maatregelen volgen voor ondernemers die open gaan terwijl dit niet mag. 

Bjorn Warmerdam

advertentie