Afbeelding
Ad Timmers

Politiek vragenuur in teken van Oekraïne, Hart voor Haarlem wil Haarlems Oekraïne Fonds

Politiek

HAARLEM De oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die dit met zich meebrengt houdt ook de Haarlemse politiek bezig. Hoewel de gemeente Haarlem als eerste gemeente in Nederland aangaf vluchtelingen op te willen nemen, lijkt er vooralsnog weinig concreet geregeld. Reden voor diverse partijen om donderdag in het vragenuur van de raad hierover vragen aan het college te stellen. 

De Haarlemse SP heeft signalen opgevangen dat er reeds vluchtelingen uit Oekraïne zijn geweest die zich bij de gemeente Haarlem hebben gemeld. Er zou volgens de SP echter nog niets voor deze mensen geregeld zijn. De partij wil daarom van het college weten of zij bereid is om zo spoedig mogelijk te zorgen voor een loket en opvang. “Als het college niet voor opvang kan zorgen, kan het dan tenminste actief faciliteren in het regelen en vervoer naar opvang?” zo wil de SP weten.

Hart voor Haarlem wil graag van het college weten of het mogelijk is om op de kortst mogelijke termijn te komen tot een Haarlems Oekraïne Fonds om te voorzien in een opstartbijdrage waarop Haarlemmers een beroep kunnen doen bij het openstellen van hun huis voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit fonds zou gedekt kunnen worden uit de algemene reserve. Volgens de partij zouden veel Haarlemmers meer willen doen voor de inwoners van Oekraïne dan het inzamelen van goederen. Hun huis openstellen voor vluchtelingen bijvoorbeeld. “Het Kabinet heeft aangekondigd ruimhartig te zullen zijn waar het deze opvang betreft”, stelt Hart voor Haarlem. “Een groot aantal Haarlemmers wil hetzelfde en is bereid hun huis voor hen open te stellen. Hart voor Haarlem wil daarom weten of het mogelijk is een Haarlems Oekraïne Fonds in te stellen om eventuele opstartkosten te dekken die Haarlemmers moeten maken bij het openstellen van hun woning voor opvang van deze groep”. 

De ChristenUnie wil graag van het college weten of de gemeente Haarlem ook samenwerkt met organisaties als Takecarebnb die opvang bij mensen thuis ondersteunt. “De veiligheidsregio’s moeten 2.000 Oekraïners gaan opvangen, dit kan in officiële opvanglocaties (vakantieparken, hotels) of bij een gastgezin”, zo laat de partij weten. “De ChristenUnie vindt, evenals alle andere fracties, dat Haarlem vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig moet opvangen. Het college heeft aangekondigd te zoeken naar opvangplekken en hoopt hier volgende week de raad over nader te informeren. In dat kader is de ChristenUnie benieuwd of er ook contact is geweest met een organisatie als Takecarebnb”. 

advertentie
advertentie