Afbeelding
Eigen Foto

GroenLinks plant eerste drie bomen van een ‘Muggenbos’

Politiek

HAARLEM GroenLinks Haarlem heeft zaterdag 12 maart de eerste drie bomen geplant van een zogeheten Muggenbos, aan de Aziëweg. Sacha Schneiders: “GroenLinks Haarlem hoopt dat er veel meer zullen volgen. Bomen, geplant door Haarlemmers (Muggen), waarmee zij hun eigen bos creëren en helpen om de stad groener te maken.”

Veel Haarlemmers zijn ervan doordrongen dat er een klimaatcrisis is en willen zelf ook iets doen om deze tegen te gaan. De auto laten staan, isoleren, van het gas af, beperken van CO2 uitstoot, het zijn allemaal zaken die helpen. Maar tegelijkertijd moeten er meer bomen geplant worden. En daar kunnen Haarlemmers ook een steentje aan bijdragen.

Bomen nemen CO2 op en zetten dat om in zuurstof, bomen zorgen voor koelte en schaduw, als er sprake is van hittestress, bomen nemen veel water op, belangrijk in geval van wateroverlast. Daarnaast zijn bomen een heerlijke plek voor kinderen om te spelen en voor volwassenen om te ont stressen van het dagelijks bestaan. Maar waar plant je een boom als je geen tuin hebt, of één die te klein is voor een boom? In de openbare ruimte. Om alle Haarlemmers de mogelijkheid te geven om, door het planten van een boom, bij te dragen aan het terugdringen van de CO2, wil GroenLinks Haarlem een bos of park maken van, voor en door Haarlemmers, een “Muggenbos” dus.

Sacha Schneiders: “Haarlemmers die een boom willen planten vanwege een bijzondere gebeurtenis, zoals een geboorte of overlijden, het zich vestigen in Haarlem of het halen van een examen, maar ook Haarlemmers die gewoon een bijdrage willen leveren aan het beslechten van de klimaatcrisis, die een boom hebben moeten kappen en niet kunnen herplanten, kunnen een boom planten in het Muggenbos. Iedereen die een boom wil planten, moet de boom zelf kopen, planten en de eerste tijd verzorgen.”

Voor het eerste Muggenbos is al een locatie gevonden: langs de Aziëweg, naast de busbaan (R-net) en een fietspad, aansluitend op het Aziëpark, aan de zuidkant van de Boerhaavewijk. Zo ontstaat een groene corridor van de buitenkant van Schalkwijk naar het centrum en wordt Meerwijk via het groen verbonden aan Boerhaavewijk. Scheiders: “Wij hopen erg dat er meer plekken komen voor Muggenbosjes, ook in andere delen van de stad”.

GroenLinks en de Actiepartij hebben een initiatiefvoorstel voor een Muggenbos ingediend. Het college en de volgende raad moeten over het voorstel nog een advies geven en een besluit nemen. GroenLinks hoopt zo dat het voorstel wordt aangenomen, dat de eerste drie bomen nu al geplant zijn onder toezicht van de stadsecoloog.

advertentie