De fractie van Partij voor de Dieren bij de verkiezingsuitslag.
De fractie van Partij voor de Dieren bij de verkiezingsuitslag. Eigen Foto

Partij voor de Dieren gaat voor investeringsfonds om woningen te verduurzamen

Politiek

HAARLEM Als vijfde partij in Haarlem met twee zetels in de gemeenteraad kan de Partij voor de Dieren aan de slag met haar idealen voor de stad: het versneld isoleren van huizen en een energiebesparingsplan voor de hele gemeente. De partij gaat zich daarom inzetten voor een investeringsfonds om woningen te verduurzamen. 

Lijsttrekker Jacqueline van den Broek: “We hebben een fantastisch verkiezingsresultaat behaald, met 4230 Haarlemmers die op ons hebben gestemd. Met de twee zetels die dat heeft opgeleverd, gaan we van Haarlem een stad maken die fijn is voor mensen en dieren. Om dat te bereiken zullen we zo snel mogelijk initiatiefvoorstellen indienen en het beleid van het nieuwe college scherp toetsen aan onze natuur-, milieu- en dierenwelzijnsidealen. Met de Partij voor de Dieren in de raad geven we de dieren en de natuur een stem en daarmee ook de aarde. Dat begint hier in Haarlem, op onze pleinen en in onze straten. Laten we daar weer fijne ontmoetingsplaatsen van maken die uitnodigen tot een blokje om. En om Haarlem in 2030 klimaatneutraal te maken gaan we een voorstel doen voor het oprichten van een investeringsfonds dat mensen helpt om snel aan de slag te kunnen met het verduurzamen van hun woning. We staan te popelen om hiermee aan de slag te gaan.”

advertentie
advertentie