Afbeelding
Eigen Foto

Actiepartij wil herdenking van slachtoffers WOII in breder perspectief

Politiek

HAARLEM De Actiepartij wil donderdag in het vragenuur van de raad van het college weten of zij het met de partij eens is dat de herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Haarlem een breder perspectief moet hebben dan alleen de (goed gedocumenteerde) joodse geschiedenis. Aanleiding voor de vraag is een artikel van historicus Hein Klemann in het Haarlems Dagblad.

In het betreffende artikel belicht Klemann het lot van de Roma en Sinti gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de Roma met het verdwijnen van de paardenmarkt in Haarlem in 1921 niet veel in Haarlem meer te zoeken hadden, bleven ze toch naar de stad komen om muziek te spelen of te werken als scharensliep, ketellapper of op de kermis. In 1925 kwam aan de Haarlemse gemeenteraad aan de orde of de stad een eigen woonwagenkamp moest krijgen. Hoewel de meerderheid van de raad daar weinig voor voelde, kwam er toch een kamp. Aan de Oudeweg in de Waarderpolder, ver van de binnenstad. 

In de Tweede Wereldoorlog trof de Roma en Sinti in Nederland hetzelfde lot als veel joodse landgenoten. Ze werden door de Duitsers opgepakt en op transport gezet naar vernietigingskampen. Wat er van de Roma en Sinti die ten tijde van de oorlog in Haarlem woonden terecht is gekomen, is niet bekend. Wel is bekend dat er op 16 mei 1944 een landelijke razzia werd gehouden, waarbij 578 ’zigeunerachtige personen’ werden opgepakt. Van hen werden uiteindelijk 245, voornamelijk Sinti, naar Auschwitz gestuurd. Slechts dertig mensen overleefden dat. Hoeveel mensen uit het Haarlemse kamp een dergelijk lot trof, is onbekend.

De Actiepartij wil dat er meer aandacht voor deze vergeten groep moet komen. “In januari 2020, bij de onthulling van het licht monument van kunstenaar Daan Roosegaarde, werden onder andere door burgemeester Wienen de 733 namen van de joodse Haarlemse slachtoffers van de holocaust opgenoemd”, laat Danny van Leeuwen namens de partij weten. “Een waardige herdenking, maar de Tweede Wereldoorlog heeft zoals bekend meerdere systematische slachtoffers gemaakt, waaronder mensen uit de Roma en Sinti gemeenschap. Ook geestelijke of lichamelijke beperkingen en seksuele geaardheid waren voor het naziregime grond om te worden opgepakt en naar vernietigingskampen te worden gestuurd. Uit het stuk van de heer Klemann blijkt dat onvoldoende duidelijk is hoeveel mensen uit de Roma en Sinti gemeenschap in Haarlem slachtoffer zijn geworden van de bezetting”.

In dit licht wil de Actiepartij van het college weten of zij het met de partij eens is dat er bij de herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Haarlem een breder perspectief moet blijven/komen dan alleen de joodse geschiedenis. Verder wil de partij weten of het college kans ziet om een onderzoek te starten naar de aard en omvang van de niet-joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waaronder mensen uit de Roma en Sinti gemeenschap, mensen met lichamelijke/geestelijke beperkingen en (in de ogen van het toenmalige regime afwijkende) seksuele geaardheid alsook politieke tegenstanders van het regime. 

advertentie