Afbeelding
Bjorn Warmerdam

Partij voor de Dieren stelt vragen over subsidie en duurzaamheid Bloemencorso

Politiek

HAARLEM De Partij voor de Dieren stelt donderdag in het vragenuur van de raad vragen aan het college over de subsidie die het Bloemencorso van de Bollenstreek van de gemeente Haarlem krijgt. Voor de periode 2020-2023 is een bedrag van 100.000 euro gereserveerd. Echter, het Corso heeft door corona twee jaar niet kunnen rijden. De PvdD vraagt zich daarom onder andere af of dat invloed heeft op het subsidiebedrag.

De gemeente Haarlem heeft bij de nieuwe indeling voor de evenementensubsidie 2020-2023, vastgesteld in 2019, afspraken met de Stichting Bloemencorso Bollenstreek gemaakt, waarbij de gemeente Haarlem 100.000 euro voor het evenement heeft gereserveerd. De Partij voor de Dieren vindt dat een behoorlijk hoog bedrag, het is namelijk maar liefst 21 procent van het totale bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt voor alle evenementen die subsidie ontvangen. Het Bloemencorso is daarmee ook de grootste ontvanger van subsidie, Bevrijdingspop staat op de tweede plaats met 55.000 euro.

Omdat het Bloemencorso nu twee jaar geen doorgang heeft kunnen vinden dankzij corona, vraagt de PvdD zich af of dat dan ook invloed heeft op het subsidiebedrag. “We horen graag of een deel van het bedrag nu vervalt of dat het gehele bedrag nu gebruikt kan worden om de edities van 2022 en 2023 te bekostigen”, zo laat de partij weten. 

Daarnaast wil de partij ook weten hoe het zit met de duurzaamheid van het evenement. De gemeente Haarlem stelt in haar kernboodschap namelijk  evenementen te willen verduurzamen, maar volgens de partij behoren lelies en tulpen (na aardappels) tot de meest intensief bespoten gewassen. Ook is het gebruik van landbouwgif in de glassierteelt relatief hoog. De Partij voor de Dieren hoort daarom graag van het college hoe zij de subsidie voor het Bloemencorso rijmt met de duurzaamheidscriteria ten aanzien van bewustwording van het publiek over duurzaamheid.

Tot slot is de partij benieuwd of het college het voornemen heeft om in haar nieuw op te stellen evenementenbeleid niet sec naar de duurzaamheid van de uitvoering van het evenement te kijken, maar ook naar de duurzaamheid van sector zelf die wordt vertegenwoordigd door het evenement.

advertentie