Hoe komt het nieuwe college eruit te zien?
Hoe komt het nieuwe college eruit te zien? Eigen Foto

Eerste aanzet tot coalitieakkoord tussen PvdA, GroenLinks en D66 Haarlem

Politiek

HAARLEM De drie grootste partijen uit de stad – PvdA, GroenLinks en D66 Haarlem hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen opgesteld. De afgelopen dagen zijn er stevige gesprekken gevoerd met verkenner Kees Vendrik. Andere fracties uit de gemeenteraad krijgen nu de mogelijkheid om op basis van de inhoud deel te nemen aan een meerderheidscoalitie. Welke partijen gaan onderhandelen over een definitief coalitieprogramma wordt donderdag tijdens een extra raadsvergadering duidelijk.

De eerste aanzet tot een coalitieakkoord richt zich op zes thema’s: wonen, de mobiliteitstransitie, vergroening, sociaal beleid, participatie en de gemeentelijke financiën. De drie partijen hebben hun meest belangrijke speerpunten op papier gezet en kijken uit te vernemen hoe andere partijen uit de raad hierop inhoudelijk kunnen aansluiten.

In het kort gezegd willen de partijen voor 2030 10.000 woningen in Haarlem erbij, waarvan 40 procent uit sociale huurwoningen moet bestaan. Het aantal auto’s in de stad moet echter niet groeien en daarom moet fietsen gestimuleerd worden. De drie partijen willen Haarlem ook duurzamer maken, onder meer door windmolens op Schoteroog en het (beter) isoleren van huizen. Het huidige systeem voor jeugdhulp moet de komende vier jaar veranderd worden en de partijen willen zoveel mogelijk Haarlemmers aan het werk krijgen en het minimabeleid verruimen naar 130 procent van de bijstandsnorm. 

Alle partijen hebben tot zondag de tijd om op het coalitieakkoord te reageren. Daarna gaat Vendrik opnieuw in gesprek met PvdA, GroenLinks en D66 om te bekijken met welke partij(en) een coalitie gevormd gaat worden. Als alles voorspoedig verloopt moet volgens de verkenner donderdag 12 mei bekend gaan worden welke partijen een wethouder mogen leveren voor de komende vier jaar. 

Een motie in de gemeenteraad van vorige maand vroeg om een verkenner aan te stellen. Dit is Eerste Kamer-lid Kees Vendrik geworden van GroenLinks. Hij is opnieuw met alle partijen gaan praten. omdat er zo snel mogelijk inhoudelijke onderhandelingen over het komende collegeprogramma van start moesten gaan. Hieruit is de eerste opzet deze week ontstaan. “De opzet laat zien waar de drie naartoe willen met Haarlem.” Zegt Vendrik in het Haarlems Dagblad. “De vraag is nu welke partijen er nog meer brood in zien en dus onderdeel willen zijn van de meerderheidscoalitie.”

advertentie