Afbeelding
pixabay.com

Regels voor sociale en middeldure huur in Haarlem aangescherpt

Politiek

HAARLEM De gemeenteraad heeft donderdag gedebatteerd over de kaders voor de verhuur van sociale en middeldure woningen in de stad. Het college legde de raad een lijst met 15 spelregels voor die ervoor moeten zorgen dat de gemeente enige grip krijgt op de nieuwbouw van woningen in het sociale,- en middensegment. Critici vanuit de raad zijn echter bang dat teveel regels ervoor kunnen gaan zorgen dat projectontwikkelaars niet meer in de stad zullen gaan investeren en in plaats daarvan eerder andere steden gaan zoeken om hun bouwprojecten te realiseren.

Tijdens het debat over de spelregels was er bijzonder veel aandacht voor woningen in het middeldure huursegment. D66 toonde zich namelijk kritisch over de notie dat aan de Westzijde van het Spaarne de mogelijkheid bestaat om 50 procent sociale huur te bouwen, en 50 procent volledig vrij te laten aan de markt. De partij wil niet dat mensen met een middeninkomen op deze manier buiten de boot vallen, en diende daarom een voorstel in om ten minste 80 procent van de nieuwbouwprojecten aan de westzijde van de stad betaalbare woningen te laten realiseren. Ook stelde D66 voor om bij nieuwbouwprojecten maatwerk te leveren voor bijzondere woonvormen, zoals kleinere sociale huurwoningen met gezamenlijke voorzieningen.

De PvdA stelde voor dat ook middeldure huurwoningen bij voorkeur moeten worden verhuurd door wooncorporaties of een ander non profit initiatief. Dergelijke initiatieven zouden dan volgens de partij bij de inzet van ambtelijke capaciteit voorrang moeten krijgen. Wethouder Roduner vond het nog wat vroeg om zo’n maatregel te nemen, omdat corporaties momenteel nog geen middeldure woningen verhuren. Die interesse is er volgens de wethouder echter wel. De Christenunie stelt dat de nieuwe spelregels de situatie nodeloos ingewikkelder maken. De SP en Jouw Haarlem vroegen om een van de spelregels  te schrappen

Volgens Wethouder Roduner wordt er in andere steden met respect en zelfs jaloezie gekeken naar de mogelijkheden die Haarlem heeft gecreëerd om bij te sturen bij nieuwbouwprojecten. Hij meende dat de voorstellen om meer maatwerk mogelijk te maken en 80 procent van de woningen aan de wetzijde van de stad betaalbaar te maken in de praktijk een averechts effect zullen hebben. D66 trok na uitleg van de wethouder een amendement om maatwerk mogelijk te maken en het amendement om 80 procent van de woningen aan de westzijde betaalbaar te maken in. Het voorstel zelf kreeg breed steun van de raad.

Joost Verhagen

advertentie
advertentie