cmore@pixelpolder.com
cmore@pixelpolder.com Archief

Meer dan helft katholieke kerken in bisdom Haarlem-Amsterdam komende vijf jaar dicht

Religie

HAARLEM De nog altijd aanhoudende leegloop binnen de katholieke kerk en het daaruit voortvloeiende gebrek aan financiële middelen heeft ervoor gezorgd dat het bisdom Haarlem-Amsterdam een drastisch besluit heeft moeten nemen. Tijdens een bijeenkomst voor de parochiebesturen heeft bisschop Jan Hendriks bekendgemaakt dat de komende vijf jaar zo’n 60 procent van de kerken in het bisdom moet sluiten. Het gaat in totaal om bijna honderd kerken. 

Volgens de bisschop moeten samenwerkingen en fusies er toe leiden dat er ongeveer 28 centrale kerken binnen het bisdom over blijven. “Daarnaast is het de bedoeling dat er 37 steunpunten komen, die voornamelijk bedoeld zijn om de oudere generatie te bedienen”, zo laat Mgr. Hendriks weten. “Op andere locaties zal ver­der wor­den afgezien van kost­ba­re in­ves­te­ringen, terwijl de in­ves­te­ringen in de steun­pun­ten tot het nood­za­ke­lijke beperkt moeten blijven”. Concreet houdt dat in dat ook de steunpunten naar verwachting binnen vijf tot tien jaar een andere bestemming krijgen. 

Hoewel de terugloop van het kerkelijke bezoek al geruime tijd bezig is, is het volgens de bisschop door corona in een stroomversnelling geraakt. “Trouwe kerk­gan­gers op leef­tijd zijn nog ouder gewor­den en hebben de kerkgang soms niet meer opgeno­men, anderen zijn gewend geraakt aan een andere invulling van de zon­dag­mor­gen, vrij­wil­li­gers zijn afgehaakt, koren zijn gestopt. En voor de relatie met God geldt helaas wat in veel gevallen op de relatie onder mensen van toepas­sing is: uit het oog, uit het hart”, zo liet hij in zijn toespraak aan de parochiebesturen weten.  

Als er niets verandert binnen het bisdom is er volgens de huidige prognoses in 2030 geen geld meer in de parochies. Daarom is het volgens Bart Putter, vicaris-generaal van het bisdom, financieel onmogelijk om alle kerken open te houden. “In plaats van de parochies een langzame dood te laten sterven, willen wij dat er in de regio’s centrale kerken worden aangewezen. Dit moeten levendige, vitale kerken worden met een sterke uitstraling waarin onze geloofsgemeenschap kan opbloeien”, zo zegt hij. 

Het is nog niet duidelijk welke kerkgebouwen gesloten gaan worden. Volgens het bisdom is dat nog niet besloten, maar is er alleen nog een aantal genoemd waarmee het bisdom het hoofd financieel boven water kan houden. Om de parochies te begeleiden bij het benoemen van de centrale kerken, zet het bisdom een ’facilitator’ in, die in gesprek moet gaan met de parochiebesturen. 

advertentie
advertentie