Afbeelding
Archief

Volkstuin vereniging Poelpoldervreugde viert 40-jarig bestaan met feest voor leden

Verenigingen

HAARLEM Volkstuin vereniging Poelpoldervreugde bestond vorig jaar 40 jaar. Omdat deze mijlpaal door corona toen niet gevierd kon worden, zijn de festiviteiten verplaats naar 2022. Zaterdag 20 augustus is er vanaf 12.00 uur een groot feest op het volkstuinencomplex aan de Boerhaavelaan met tal van activiteiten zoals een barbecue, roofvogelshow, vele foto’s uit de oude doos en een optreden van Bas en Aad. 

De historie van Poelpoldervreugde voert terug tot de vroege jaren ‘70 toen het Haarlems Dagblad besloot om te peilen of er behoefte was aan volkstuintjes in de wijk. De reacties waren overweldigend. En dus werd een werkgroep opgericht waarin gemeente en voorzitters van de Haarlemse volkstuinen vertegenwoordigd waren. Over de locatie was men het snel eens. De Poelpolder aan de Ringvaart ten oosten van Haarlem, met als buur de toen nieuwe wijk Schalkwijk, die nog volop in ontwikkeling was.

GROEN LICHT De bedoeling was een complex te maken met driehonderd tuinen en schooltuinen. Nadat de inspraakprocedure in 1979 was gestart, werd in april 1980 het groene licht gegeven voor de aanleg van een complex van 151 tuinen. In diverse maten van 135 vierkante meter tot 240 vierkante meter, met ruime paden en veel groen, zodat er geen standaard volkstuin ontstond, maar een volkstuinpark. Met een hoofdingang en parkeerplaatsen aan de westkant en twee toegangen aan de oostkant naar de Ringvaart.

Na de oprichting van de vereniging, op 4 november 1981, werd het complex officieel op 7 juni 1984 geopend door de toenmalige wethouder P. Sikma. Hij kwam in zijn toespraak nog eens terug op de rumoerige inspraakbijeenkomsten. Deze inspraakprocedures en de bezuinigingen in 1980 waren er uiteindelijk de oorzaak van dat de aanleg werd vertraagd en het park lange tijd uit 151 tuinen bleef bestaan.

CLUBHUIZEN Het is de vereniging in de afgelopen vier decennia goed gegaan, maar met de clubhuizen verliep het helaas minder goed. Nadat één clubhuis door storm was geveld en de tweede geveld werden door brand, staat er sinds 2000 een mooi, nieuw clubhuis in het centrum van het park. Dit clubhuis is er, net als de vorige twee, door de inzet van de leden gekomen.

In 2008 en 2009 zijn de paden en bruggen gerenoveerd zodat het complex weer een aantal jaren mee kan. In 2009 konden er eindelijk ook wat extra tuinen aangelegd worden, al waren dat er maar elf. Het complex bestaat vandaag de dag dus uit 162 tuinen. Veel wandelaars uit de buurt hebben de rust van het complex en het op het complex aansluitende park de afgelopen jaren ontdekt en genieten van de natuur en de creativiteit van de tuinders.

TOEKOMST Hoewel het bestuur en de leden met veel genoegen terugkijken op de afgelopen 40 jaar, wordt er voornamelijk vooruit gekeken naar de toekomst. Een van de bestuursleden laat weten: “Met een enthousiaste groep van bestuurders, vrijwilligers en alle leden zorgen we er samen voor dat de doelstellingen van de vereniging: het bevorderen van actief natuurlijk tuinieren en complex in representatieve en groene staat houden uitgedragen en gehandhaafd blijft”.

Afbeelding
Afbeelding
advertentie
advertentie