Afbeelding
Ad Timmers

Spaarne kademuur vervangen tussen Melkbrug en Gravestenebrug

Verkeer en vervoer

HAARLEM De kademuur aan de oostzijde van het Spaarne, tussen de Melkbrug en de Gravestenenbrug, wordt momenteel vervangen. De draagconstructie van dit stuk kademuur voldoet niet meer. Naast de werkzaamheden aan de kade, worden ook de riolering en de straat aangepakt. Bij de riolering wordt een aanvullend hemelwaterriool aangelegd. Regen en huishoudelijk afvalwater worden zo gescheiden afgevoerd. Dit is nodig omdat er steeds zwaardere regenbuien zijn. Het riool kan de hoeveelheid water dan weer aan. Tot slot wordt de straat opnieuw ingericht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder.

Om onveilige situaties op het water te voorkomen, wordt het Spaarne vanaf 4 november zes weken gestremd voor doorgaand scheepvaartverkeer. Het boothuis van Smidtje Canal Cruises krijgt een tijdelijke ligplaats ter hoogte van het Teylers Museum aan de zijde van het Spaarne.

Zondag 17 november is de intocht van Sinterklaas. De kade waar de werkzaamheden plaatsvinden is dan helaas niet beschikbaar voor toeschouwers. Het materieel op het water wordt grotendeels verwijderd om ruim baan te maken voor de stoomboot van Sinterklaas en de volgbootjes.

Tussen de twee bruggen staan veertien lindes langs het Spaarne. Deze worden gekapt, omdat ze niet gezond genoeg zijn om de werkzaamheden te overleven. Na de werkzaamheden worden ze vervangen door iepen. De grote linde bij de Melkbrug, tegenover huisnummer 31, blijft staan. Tijdens de uitvoering worden maatregelen genomen om deze te behouden.
 

Afbeelding
Afbeelding
advertentie
advertentie